Suolistosyövän seulonta

Mitä on suolistosyöpä?

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen syöpiä. Suomessa suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpämuoto eturauhas- ja rintasyövän jälkeen ja toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Suolistosyöpään sairastuvat ovat yleisemmin yli 60-vuotiaita.

 

Mitä on suolistosyövän seulonta?

Suolistosyöpien seulonta aloitettiin Suomessa syksyllä 2004  ja tällä hetkellä mukana ovat lähes puolet maamme kunnista. Suolistosyövän oireet ovat usein epämääräisiä tai puuttuvat jopa kokonaan. Seulonnan tavoitteena on vähentää suolistosyöpäkuolleisuutta löytämällä syöpä varhaisessa vaiheessa, koska varhainen toteaminen parantaa sairauden ennustetta, säästää hoidosta aiheutuvia kustannuksia sekä parantaa ennustettavuutta.

Suolistosyövän seulonta eroaa muista joukkotarkastuksista siinä, että seulontatesti ja tarkat ohjeet lähetään seulottaville kotiin. Suolistosyövän seulonnassa ulosteen piilevän veren osoittamiseen käytetään ns. guajakki-testiä (Hemoccult®), jonka avulla pyritään tunnistamaan suoliston kasvaimesta ulosteeseen tihkuva vähäinen verimäärä. Jos näytteessä todetaan verta, tehdään jatkotutkimuksena ensisijaisesti suoliston tähystystutkimus eli kolonoskopia. Seulottava ohjataan ottamaan yhteyttä oman kotikunnan nimeämään yhteyshoitajaan tutkimuksen järjestämiseksi.

 

Keitä seulotaan?

Seulontaan kutsuttavat henkilöt ovat 60 - 69 – vuotiaita miehiä ja naisia. Suolistosyövän seulonta on maassamme ensimmäinen syöpäseulonta myös miehille. Seulonta käynnistyy vaiheittain alkaen 60–64 vuotiaista, laajeten ikävälille 60–69 vuotta.

Seulontaikäryhmät ja arvioitu lähetysaikataulu

 

Miten seulotaan?

Valtakunnallinen seulontakeskus toimii Tampereella, Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Seulontatestinä on ulosteessa piilevän veren osoittava testisarja. Pirkanmaan Syöpäyhdistys lähettää seulontakutsun, seulontatestit ja tarkat ohjeet ulostenäytteiden ottamista varten seulottaville kotiin. Seulottavat ottavat itse kotona näytteet ja postittavat ne seulontakeskukseen analysoitavaksi. Seulontakeskus tutkii näytteet ja lähettää seulontaan osallistuneelle seulonnan tuloksen sekä ohjaa tarvittaessa kotikuntaan jatkotutkimuksia varten. 

Seulontatesti toistetaan kahden vuoden välein.

Katso ohjeet seulontatestin ottamiseen.

 

Miten menetellä, jos sinulla on mahdollisesti suolistosyöpään viittaavia oireita?

Henkilön, jolla on mahdollisesti suolistosyöpään viittaavia oireita, kuten verisiä ulosteita, vatsavaivoja, poikkeavaa ummetusta ja ripulia, ei koskaan pidä jäädä odottamaan mahdollista seulontakutsua. Tuolloin on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin asianmukaisten ohjeiden ja mahdollisten tutkimusten järjestämiseksi.

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksestä saa tietoa seulontaan liittyvistä asioista, puh. 03 2499 604 tai
sähköposti: suotar(at)pirkanmaansyopayhdistys.fi.  

 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Suolistosyövän seulontakeskus

seulottavien soittoaika
ma-pe klo 12.00-13.00
puh. 03 2499 604