Suolistosyövän seulonta

Mikä on suolistosyöpä?

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen syöpiä. Sairausryhmä on kansanterveydellisesti merkittävä, sillä Suomessa suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpämuoto eturauhas- ja rintasyövän jälkeen ja toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Suolistosyöpään sairastuvista noin 80 % on yli 60-vuotiaita.

 

Mitä on suolistosyövän seulonta?

Joukkotarkastukset ovat olennainen osa syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista. Suolistosyövän oireet ovat usein epämääräisiä tai puuttuvat kokonaan. Seulonnan tavoitteena on vähentää suolistosyöpäkuolleisuutta löytämällä syöpä varhaisessa vaiheessa, jolloin potilaan ennuste on parempi, hoito on vähemmän rasittavaa ja kustannukset pienemmät.      

Suolistosyövän seulonnassa käytetään ulosteen piilevän veren osoittamiseen ns. guajakki-testiä (Hemoccult®), jonka avulla pyritään tunnistamaan suoliston kasvaimesta ulosteeseen tihkuva veri. Seulontatesti toistetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoa seulonnoista www.syopajarjestot.fi

 


 

Keitä seulotaan?

Seulontaan kutsuttavat henkilöt ovat 60-69-vuotiaita miehiä ja naisia. Suolistosyövän seulonta on maassamme ensimmäinen syöpäseulonta myös miehille. Seulonta käynnistyi vaiheittain 60-64-vuotiaista laajeten ikävälille 60-69 vuotta.

 

Miten seulotaan?

Valtakunnallinen seulontakeskus toimii Tampereella, Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä (ks. seulonnan nykytilanne). Seulontakeskus lähettää seulontakutsun, testikortit ja ohjeet ulostenäytteiden ottamista varten seulottaville kotiin. Seulottavat ottavat näytteet itse ja postittavat ne seulontakeskukseen analysoitavaksi. Seulontakeskus tutkii näytteet ja jos ulosteessa todetaan verta, seulottava ohjataan ottamaan yhteyttä oman kotikunnan yhteyshoitajaan paksusuolen tähystystutkimuksen eli kolonoskopian järjestämiseksi. 

 

Miten menetellä, jos on suolistosyöpään viittaavia oireita?

Henkilön, jolla on mahdollisesti suolistosyöpään viittaavia oireita, kuten vatsakipuja, verisiä ulosteita  tai poikkeavaa ummetusta, on syytä ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai muihin terveydenhuollon ammattilaisiin asian selvittämiseksi ja mahdollisten tutkimusten järjestämiseksi. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksestä (puh 03 2499200) voi tarvittaessa kysyä neuvoa.