Tieteellinen tutkimus melanoomapotilaiden kuntoutumisesta käynnistyy

 

 

 

Melanoomapotilaiden kuntoutuminen kahden vuoden aikana diagnoosin jälkeen

  • Tutkimuksesta vastaava henkilö on ylilääkäri Meri-Sisko Vuoristo, Pirkanmaan Syöpäyhdistys.
  • Taysin erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon.

 

Mitä tutkitaan?

Ihomelanooma paranee useimmiten leikkauksella, mutta sairastuminen saattaa vaikuttaa kokonaishyvinvointiin merkittävästi ja toipuminen vie aikansa. Selvitämme tässä tutkimuksessa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointianne kahden vuoden aikana. Tutkimme myös toipumisen ja hyvinvoinnin vaikutusta melanooman mahdolliseen uusiutumiseen ja elinaikaanne.

 

Sovellunko tutkimuspotilaaksi?

Tutkimukseen otetaan yli 18-vuotiaita ihomelanoomapotilaita, joilta on 4 kuukauden sisällä leikattu ihomelanooma, joka ei ole lähettänyt etäpesäkkeitä. (Potilailta, joilta on leikattu melanooman esiaste, ns. in situ -melanooma, eivät sovellu tutkimukseen.) Tutkimukseen voi osallistua riippumatta siitä, kuinka paljon sairastuminen on mahdollisesti aiheuttanut psyykkistä kuormitusta.

 

Mitä tutkimukseen osallistuminen merkitsee käytännössä?   

Tutkimukseen ei sisälly vastaanotto- eikä tutkimuskäyntejä vaan kyseessä on postitse tehtävä kyselytutkimus. Kysely tehdään kaikkiaan neljä kertaa kahden vuoden aikana. Tietojanne käsitellään luottamuksellisesti.

 

Miten toimia, jos haluan osallistua?

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos haluatte osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä tutkimushoitajaan ja hän lähettää teille tiedotteen, suostumuslomakkeen, ensimmäisen kyselylomakevihkosen ja palautuskuoren. Jos päätätte osallistua, palauttakaa suostumuslomake ja täytetty kyselyvihkonen palautuskuoressa Pirkanmaan Syöpäyhdistykseen kahden viikon sisällä. Pyydämme samalla toimittamaan sairaalasta saadun tai Omakannasta tulostetun hoitoselosteen (epikriisin) melanooman hoidosta.

 

Jos myöhemmin muutatte mieltänne, voitte jäädä pois tutkimuksesta milloin tahansa ilman seuraamuksia.

 

Jos haluatte osallistua tutkimukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimushoitajaan:

Marjo Virkki, marjo.virkki@pirsy.fi, puh. 03 2499 200 tai
Seija Katavisto, seija.katavisto@pirsy.fi, puh. 03 2499 200