Hoitopäiväkorvaus

Pirkanmaan Syöpäyhdistys maksaa hoitopäiväkorvauksia niille yhdistyksen jäsenille, jotka asuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja ovat syövän takia hoidettavana sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Hoitopäiväkorvauksen hakeminen

Hoitopäiväkorvaus on suuruudeltaan 5 euroa/vuorokausi.

Hoitopäiväkorvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa siitä päivästä alkaen, josta sitä halutaan saada.  Hoitopäiväkorvauksen saamisen edellytyksenä on, että henkilö on yhdistyksen jäsen osastohoitojakson aikana ja että jäsenmaksu on maksettu. Korvausta voi saada aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun jäsenmaksu on maksettu.

Hoitopäiväkorvausta haetaan kirjallisella hakemuksella, johon sisältyy myös suostumus terveystietojen käsittelyyn.  Kirjallinen hakemus on tehtävä joka kerta korvausta haettaessa. Hakemuksessa on oltava sairaalan edustajan ja hakijan allekirjoitukset tai lisäselvityksenä sairaalan edustajan allekirjoittama todistus (esim. selvitys sairaalassaolosta), josta käyvät ilmi osastopäivät ja diagnoosi.

Lataa korvaushakemus tästä

Korvaushakemus postitetaan osoitteeseen:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
PL 190
33101 Tampere

Hakemuksen voi palauttaa myös yhdistyksemme toimistoon.

Lisätietoja hoitopäiväkorvaukseen liittyvistä asioista saat toimistostamme.