Suolistosyövän seulonta Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä vuosina 2004-2016

 

 

Suolistosyövän oireet ovat usein epämääräisiä tai puuttuvat kokonaan. Suolistosyöpäseulonnan tavoitteena oli vähentää syöpäkuolleisuutta löytämällä syöpä varhaisessa vaiheessa, jolloin potilaan ennuste on parempi, hoito on vähemmän rasittavaa ja kustannukset pienemmät.  Joukkotarkastukset ovat olennainen osa syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista.

Suolistosyövän seulonnassa käytettiin ulosteen piilevän veren osoittamiseen ns. guajakki-testiä (Hemoccult®), jonka avulla pyritään tunnistamaan suoliston kasvaimesta ulosteeseen tihkuva veri. Seulontatesti toistettiin kahden vuoden välein. Seulontaan kutsuttiin 60-69 – vuotiaita miehiä ja naisia.

Kymmenen seulontavuoden jälkeen vuonna 2014 tutkimusaineiston henkilömäärä oli kertynyt riittäväksi, joten uusia ikäryhmiä tai uusia kuntia ei tämän jälkeen enää otettu mukaan. Vuonna 2016 seulottiin enää henkilöt, jotka olivat läpikäyneet vain yhden seulontakierroksen.

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä toiminut valtakunnallinen seulontakeskus on päättänyt toimintansa. Seulonnan jatkuminen suomessa on toistaiseksi avoin ja sen vaikuttavuudesta ei varmuudella vielä tiedetä.  Pidempi seuranta-aika on välttämätön, joten vasta usean vuoden jälkeen voidaan tehdä luotettava vaikuttavuusarvio.

Lisätietoa seulonnoista www.syopajarjestot.fi