Tutkimukset

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä on käynnissä tällä hetkellä useita tutkimuksia.

Melanoomapotilaiden kuntoutuminen kahden vuoden aikana diagnoosin jälkeen

  • Taysin erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon.

 

Mitä tutkitaan?

Ihomelanooma paranee useimmiten leikkauksella, mutta sairastuminen saattaa vaikuttaa kokonaishyvinvointiin merkittävästi ja toipuminen vie aikansa. Selvitämme tässä tutkimuksessa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointianne kahden vuoden aikana. Tutkimme myös toipumisen ja hyvinvoinnin vaikutusta melanooman mahdolliseen uusiutumiseen ja elinaikaanne.

 

Sovellunko tutkimuspotilaaksi?

Tutkimukseen otetaan yli 18-vuotiaita ihomelanoomapotilaita, joilta on 4 kuukauden sisällä leikattu ihomelanooma, joka ei ole lähettänyt etäpesäkkeitä. (Potilailta, joilta on leikattu melanooman esiaste, ns. in situ -melanooma, eivät sovellu tutkimukseen.) Tutkimukseen voi osallistua riippumatta siitä, kuinka paljon sairastuminen on mahdollisesti aiheuttanut psyykkistä kuormitusta.

 

Mitä tutkimukseen osallistuminen merkitsee käytännössä?   

Tutkimukseen ei sisälly vastaanotto- eikä tutkimuskäyntejä vaan kyseessä on postitse tehtävä kyselytutkimus. Kysely tehdään kaikkiaan neljä kertaa kahden vuoden aikana. Tietojanne käsitellään luottamuksellisesti.

 

Miten toimia, jos haluan osallistua?

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos haluatte osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä tutkimushoitajaan ja hän lähettää teille tiedotteen, suostumuslomakkeen, ensimmäisen kyselylomakevihkosen ja palautuskuoren. Jos päätätte osallistua, palauttakaa suostumuslomake ja täytetty kyselyvihkonen palautuskuoressa Pirkanmaan Syöpäyhdistykseen kahden viikon sisällä. Pyydämme samalla toimittamaan sairaalasta saadun tai Omakannasta tulostetun hoitoselosteen (epikriisin) melanooman hoidosta.

 

Jos myöhemmin muutatte mieltänne, voitte jäädä pois tutkimuksesta milloin tahansa ilman seuraamuksia.

 

Jos haluatte osallistua tutkimukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimushoitajaan:

Marjo Virkki, marjo.virkki@pirsy.fi, puh. 03 2499 200 tai
Seija Katavisto, seija.katavisto@pirsy.fi, puh. 03 2499 200

 

 

Tutkimus luomitarkastusten tuloksellisuudesta

 

Tutkimukseen otettiin mukaan Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan vastaanotolle luomitarkastukseen hakeutuvia täysi-ikäisiä henkilöitä. Osallistuminen oli  vapaaehtoista.

Tutkimus käynnistyi joulukuussa 2017. Tavoiteltu potilasmäärä täyttyi  toukokuussa 2018. Tutkimuksen tuloksia arvioidaan parhaillaan.

 

 

 

Linnea-tutkimus:
Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulontaan osallistuvilla

 

Vuosittain noin 5000 suomalaisnaista sairastuu rintasyöpään. Sairastumisriskiin vaikuttavat monet seikat, kuten hormonaaliset tekijät, ylipaino, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja ravintoon liittyvät tekijät. Lisäksi on todettu, että liikuntatottumuksilla on yhteyttä rintasyöpään sairastumiseen ja myös siitä kuntoutumiseen ja paranemiseen.

Linnea-tutkimuksessa selvitetään, saadaanko yksilöllisellä liikkumisreseptillä vähennettyä rintasyöpäseulontaan osallistuvien 50—60-vuotiaitten naisten liikkumattomuutta. Samalla tutkitaan liikkumattomuuden vähentymisen vaikutuksia elämänlaatuun, liikuntatottumuksiin, rintasyöpäsairastuvuuteen sekä mahdollisesti aiemmin sairastetun rintasyövän uusiutumiseen.

Tutkittavien liikkumista seurataan kahden viikon ajan vyötärölle kiinnitettävällä liikuntamittarilla ja päiväkirjalla. Nämä analysoidaan UKK-instituutissa ja tutkittava saa tulokset henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen puolet tutkittavista satunnaistetaan seurantaan ja toinen puoli (interventioryhmä) saa lisäksi räätälöidyn liikuntasuosituksen alkukyselyssä ilmoitettujen terveys- ja sairaustietojen perusteella.

Yhden ja kolmen vuoden kuluttua uusitaan kyselyt, liikuntamittaus ja verikokeet.

Tutkimukseen on otettu 50-60 vuotiaita naisia  mammografiaseulonnan yhteydessä. Tutkimus käynnistyi pilottihankkeena toukokuussa 2015. Tutkimuksen tavoiteltu potilasmäärä on täyttynyt.

Tutkimusryhmä

Päätutkija: Sonja Aho, LL, TAYS

Työryhmä: Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Professori, YL, TAYS, Riitta Luoto, Dosentti, LT, tutkimusjohtaja, UKK instituutti, Heikki Kolehmainen, YL, Hatanpään sairaala, Johanna Alanko, AYL, Hatanpään sairaala, Meri-Sisko Vuoristo, Dosentti, YL, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Kirsi Mansikkamäki, TtM, tutkija, UKK-instituutti, Jani Raitanen, FM, tilastotieteilijä, UKK-instituutti