Tutkimukset

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä on käynnissä tällä hetkellä useita tutkimuksia.

Melanoomapotilaiden kuntoutumisen tukeminen Melanoomapaja – lyhytkurssin avulla

 

  • Tutkimus on käynnistynyt toukokuussa 2016 jatkuen vuoden 2018 loppuun asti
  • Tutkimuksesta vastaava henkilö on ylilääkäri Meri-Sisko Vuoristo, Pirkanmaan Syöpäyhdistys.
  • Taysin erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon

Miksi tällainen tutkimus on käynnistetty?

Ihomelanooma paranee useimmiten leikkauksella, mutta sairastuminen syöpään saattaa vaikuttaa kokonaishyvinvointiin merkittävästi. Psyykkinen ja sosiaalinen tuki voivat auttaa pääsemään sinuiksi tilanteen kanssa ja jatkamaan elämässä eteenpäin. Melanoomatiedon lisääminen antaa työkaluja omaseurantaan.

Sovellunko tutkimuspotilaaksi?

Tutkimukseen otetaan yli 18-vuotiaita ihomelanoomapotilaita, joilta on hiljattain (alle puolen vuoden sisällä) leikattu ihomelanooma, joka on alle 4 millimetrin paksuinen ja joka ei ole lähettänyt etäpesäkkeitä. Ns. in situ -melanooma ei sovellu. Tutkimukseen voi osallistua riippumatta siitä, kuinka paljon melanooma on mahdollisesti aiheuttanut psyykkistä painolastia.

Mitä tutkimukseen osallistuminen merkitsee käytännössä?   

Melanoomapotilaista muodostetaan ns. melanoomapajoja, jotka ovat 6―10 hengen vertaistukiryhmiä, joita ohjaa psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykologi. Ryhmässä pohditaan ohjatusti mm. melanooman aiheuttamia tunteita ja reaktioita ja ohjelmaan kuuluvat myös luennot melanoomasta ja auringonsäteilyn haitoista. Tapaamisia on ensin 5 kertaa viikon välein, 1,5―2 tuntia kerrallaan arkipäivinä (ma―to klo 17—20). Kuudes eli viimeinen kokoontumiskerta on myöhemmin, 3 kuukauden kuluttua.

Tutkimme voinnin muutoksia kyselykaavakkeilla. Keräämme myös melanooman hoito- ja seurantatiedot. Tietojanne käsitellään luottamuksellisesti ja niitä pääsevät näkemään vain tutkimusryhmän jäsenet ja tutkimushoitajat.

Miten toimia, jos haluan osallistua?

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos haluatte osallistua, mutta muutattekin mieltänne, voitte jäädä pois tutkimuksesta ilman seuraamuksia.

Jos haluatte osallistua tutkimukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimushoitajaan:

Marjo Virkki  puh. 03 2499640  tai
Seija Katavisto  puh. 03 2499610
toimisto puh. 03 2499200

 

 

Tutkimus luomitarkastusten tuloksellisuudesta

Ketkä soveltuvat tutkimukseen?

soveltuvat Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan vastaanotolle luomitarkastukseen hakeutuvat täysi-ikäiset (yli 18-vuotiaat) henkilöt. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Tutkimus on käynnistynyt joulukuussa 2017  jatkuen toukokuun 2018 loppuun asti.
Tutkimukseen ei enää ole varattavissa aikoja.

 

Mitä tutkimukseen osallistuminen käytännössä merkitsee?

Jos haluatte osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä numeroon 03 2499 200
niin kerromme Teille tutkimuksesta ja varaamme halutessanne ajan.

Lähetämme ennakkoon postitse Teille tiedotteen tutkimuksesta ja tutkittavan suostumuksen, joihin voitte tutustua rauhassa. Lisäksi lähetämme Teille täytettäväksi esitietolomakkeen ennen vastaanotolle tuloa.

Neuvontahoitaja ja ihotautien erikoislääkäri suorittavat ihon tarkastuksen peräkkäin samalla käynnillä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Ihomuutosten poistoja tai muita toimenpiteitä ei vastaanotolla tehdä.  Lääkäriltä saatte jatkohoito-ohjeet.

Molemmat tarkastukset ovat maksuttomia.  Käyntiin on hyvä varata aikaa noin tunti.

Tutkimuksesta vastaava henkilö on ylilääkäri Meri-Sisko Vuoristo.

Taysin erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon.

Lisätietoja:
puh. 03 2499 200 osastonhoitaja Katriina Piironen

 

Linnea-tutkimus:
Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulontaan osallistuvilla

 

Vuosittain noin 5000 suomalaisnaista sairastuu rintasyöpään. Sairastumisriskiin vaikuttavat monet seikat, kuten hormonaaliset tekijät, ylipaino, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja ravintoon liittyvät tekijät. Lisäksi on todettu, että liikuntatottumuksilla on yhteyttä rintasyöpään sairastumiseen ja myös siitä kuntoutumiseen ja paranemiseen.

Linnea-tutkimuksessa selvitetään, saadaanko yksilöllisellä liikkumisreseptillä vähennettyä rintasyöpäseulontaan osallistuvien 50—60-vuotiaitten naisten liikkumattomuutta. Samalla tutkitaan liikkumattomuuden vähentymisen vaikutuksia elämänlaatuun, liikuntatottumuksiin, rintasyöpäsairastuvuuteen sekä mahdollisesti aiemmin sairastetun rintasyövän uusiutumiseen.

Tutkittavia pyydetään täyttämään terveydentila-, elämäntapa- ja elämänlaatukyselyt tutkimuksen alkaessa. Tutkimuksen alussa otetaan myös niin haluavilta verikokeet Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen lääkäriaseman laboratoriossa. Verinäytteistä tehdään tavanomaisia määrityksiä (pieni verenkuva, rasva-arvot, verensokeri) ja lisäksi kerätään tutkimusverinäytteet, joista tullaan myöhemmin määrittämään esimerkiksi syöpäriskiin ja immuunipuolustukseen liittyviä tekijöitä.

Tutkittavien liikkumista seurataan kahden viikon ajan vyötärölle kiinnitettävällä liikuntamittarilla ja päiväkirjalla. Nämä analysoidaan UKK-instituutissa ja tutkittava saa tulokset henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen puolet tutkittavista satunnaistetaan seurantaan ja toinen puoli (interventioryhmä) saa lisäksi räätälöidyn liikuntasuosituksen alkukyselyssä ilmoitettujen terveys- ja sairaustietojen perusteella.

Yhden ja kolmen vuoden kuluttua uusitaan kyselyt, liikuntamittaus ja verikokeet.

Tutkittavat (iältään 50—60 vuotta) rekrytoidaan mammografiaseulonnan yhteydessä ainoastaan Hatanpään rintaklinikalla. Tutkimus käynnistyi pilottihankkeena toukokuussa 2015 ja sen tavoite, 850 naista, saavutettaneen elokuussa 2016, jonka jälkeen tutkimukseen ei enää voi tulla mukaan.

Tutkimusryhmä

Päätutkija: Sonja Aho, LL, TAYS

Työryhmä: Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Professori, YL, TAYS, Riitta Luoto, Dosentti, LT, tutkimusjohtaja, UKK instituutti, Heikki Kolehmainen, YL, Hatanpään sairaala, Johanna Alanko, AYL, Hatanpään sairaala, Meri-Sisko Vuoristo, Dosentti, YL, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Kirsi Mansikkamäki, TtM, tutkija, UKK-instituutti, Jani Raitanen, FM, tilastotieteilijä, UKK-instituutti

Lisätietoja:

Meri-Sisko Vuoristo
ylilääkäri
p. (03) 2499 200, meri-sisko.vuoristo@pirsy.fi