Kurssit

Haluamme, että jokainen syöpään sairastunut ja hänen läheisensä saa omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit tarjoavat tietoa ja tukea ammattilaisilta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen sekä vertaistukea.

Ammatillisesti ohjatuilla sopeutumisvalmennuskursseilla saa tietoa sekä tukea fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen. Kurssien tavoitteena on tiedon ja vertaistuen avulla auttaa syöpään sairastunutta tai hänen läheisiään selviytymään uudessa elämäntilanteessa. Osallistujia motivoidaan omilla elämäntapavalinnoillaan lisäämään hyvinvointiaan.

Sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa hakeutua 1–2 vuoden sisällä sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Kursseille valitaan ensisijaisesti syöpäpotilaita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kuntoutuksessa. Kuntoutuskeskuksissa järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja syöpään sairastuneiden lisäksi pariskunnille ja perheille sekä läheisensä menettäneille. Kurssit ovat kurssilaisille maksuttomia.

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään avokuntoutuksena. Avokuntoutuskurssit sisältävät yleensä 2–8 kokoontumiskertaa ja kurssit järjestetään useimmiten yhdistyksen tiloissa.

 

Liikunnasta voimia toipumiseen -avokuntoutuskurssi miehille

Kurssi on kehitetty yhdessä syöpään sairastuneiden miesten kanssa!

Syöpään sairastuneille miehille suunnatun kurssin tavoitteena on aktivoida kurssilaisia löytämään omaan elämään sopivat liikuntamuodot, joilla voi tukea toipumista syöpähoitojen jälkeen sekä lisätä omaa hyvinvointiaan. Kurssi sisältää asiantuntijoiden alustuksia fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, liikuntamuotojen kokeiluja, keskustelua ja vertaistukea.
Kurssilla käytetään myös mCoach-mobiilisovellusta, joka täydentää kurssin aiheita. Kurssin ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät. Kurssille valitaan 12 osallistujaa hakemusten perusteella.
Kurssi on maksuton.

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, seitsemän tapaamiskertaa sekä seurantatapaaminen:

to 15.2.-5.4.2018 (ei 29.3.) klo 16.00- 20.00 ja seurantatapaaminen 31.5. klo 16.00-20.00 Kumppanuustalo Artteli, Salhojankatu 42, Tampere.

Hakuaika on päättynyt.

Yhteistyössä kanssamme

 

 

Kuvallisen työskentelyn paja- itseilmaisua taiteen avulla -kurssi syöpään sairastuneille

Kurssin tavoitteena on tunteiden ilmaisu ja käsittely ja omien ajatusten, voimavarojen ja kasvun mahdollisuuksien tiedostaminen. Tarkoitus on
tehdä yhdessä, saada vertaistukea, kokea onnistumista ja hyvää oloa. Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita. Kurssille otetaan 10
osallistujaa, jotka valitaan hakemusten perusteella. Ohjaajana toimii taideterapeutti Pirkko Vartio.

Kurssi kokoontuu lauantaisin, kolme kertaa:

la 10.3., 17.3. ja 24.3.2018  klo 10.00-15.00 Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Hakuaika on päättynyt. 

Yhteistyössä kanssamme

Rinnallakulkijat-avokuntoutuskurssi syöpään sairastuneiden läheisille

 

Kurssi on tarkoitettu äskettäin syöpään sairastuneen läheisille ja se tarjoaa mahdollisuuden käsitellä läheisen syöpään sairastumiseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita ammattitaitoisten ohjaajien ja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssilla on alustuksia ja harjoituksia hyvinvointia ja jaksamista tukevista aiheista sekä vertaistuellisia keskusteluita. Kurssin ohjaajina toimivat Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ja Kriisikeskus Osviitan työntekijät. Kurssille otetaan 8-10 osallistujaa hakemusten perusteella. Kurssi on maksuton.

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, seitsemän tapaamiskertaa:

to 15.3.-3.5.2018 (ei 29.3) klo 17.00-19.00
Kriisikeskus Osviitta, Sorinkatu 4 C, Tampere

Hakuaika on päättynyt. 

 

Yhteistyössä kanssamme

 

Iloa ja voimaa ruoasta yhdessä tekemällä -kurssi

Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille miehille ja naisille. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa mm. miten valmistaa monipuolista
ruokaa taloudellisesti. Kokoontumiset tarjoavat myös vertaistukea kun ruokaa valmistetaan pareittain. Kurssin ohjaajina toimivat kotitalousopettaja
ja Syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja. Kurssille valita 12 osallistujaa hakemusten perusteella.

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, neljä tapaamiskertaa:

ti 10.4., 17.4., 24.4., ja ke 2.5.2018 klo 16.30 – 20.00.
Marttala, Tampellan esplanadi 7 Tampere

Hinta: 35 euroa

Lisätietoja ja hakemukset viimeistään 1.4.2018
sähköinen hakemus www.pirsy.fi/lomakkeet
tai paperilomake toimistosta puh. 03 2499 200
tulostettava esite (pdf)

 

 

 

 

Muut Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit

Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseista useimmat on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville, osalle kursseista voivat osallistua kaikki syöpäpotilaat. Läheisensä menettäneille on omia kursseja kuten myös lapsille, nuorille ja perheille. Parikurssille voi osallistua sairastuneen puoliso, ystävä tai muu läheinen. Joillekin pari- tai perhekursseille voi osallistua myös yksin.

Lisäksi järjestetään toiminnallisia teemakursseja, joissa painopiste on luovassa toiminnassa ja liikunnassa. Sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa hakeutua 1–2 vuoden sisällä sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Kursseille valitaan ensisijaisesti syöpäpotilaita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kuntoutuksessa.

Tutustu muiden Syöpäjärjestöjen kurssitarjontaan