Tieteelliset tutkimukset

Melanoomapotilaiden kuntoutuminen kahden vuoden aikana diagnoosin jälkeen

  • Tutkimus on tauolla

 

 

 

 

Tutkimus luomitarkastusten tuloksellisuudesta

 

Tutkimukseen otettiin mukaan Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan vastaanotolle luomitarkastukseen hakeutuvia täysi-ikäisiä henkilöitä. Osallistuminen oli  vapaaehtoista.

Tutkimus käynnistyi joulukuussa 2017. Tavoiteltu potilasmäärä täyttyi  toukokuussa 2018.

 

 

 

Linnea-tutkimus:
Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulontaan osallistuvilla

 

Vuosittain noin 5000 suomalaisnaista sairastuu rintasyöpään. Sairastumisriskiin vaikuttavat monet seikat, kuten hormonaaliset tekijät, ylipaino, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja ravintoon liittyvät tekijät. Lisäksi on todettu, että liikuntatottumuksilla on yhteyttä rintasyöpään sairastumiseen ja myös siitä kuntoutumiseen ja paranemiseen.

Linnea-tutkimuksessa selvitetään, saadaanko yksilöllisellä liikkumisreseptillä vähennettyä rintasyöpäseulontaan osallistuvien 50—60-vuotiaitten naisten liikkumattomuutta. Samalla tutkitaan liikkumattomuuden vähentymisen vaikutuksia elämänlaatuun, liikuntatottumuksiin, rintasyöpäsairastuvuuteen sekä mahdollisesti aiemmin sairastetun rintasyövän uusiutumiseen.

Tutkittavien liikkumista seurataan kahden viikon ajan vyötärölle kiinnitettävällä liikuntamittarilla ja päiväkirjalla. Nämä analysoidaan UKK-instituutissa ja tutkittava saa tulokset henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen puolet tutkittavista satunnaistetaan seurantaan ja toinen puoli (interventioryhmä) saa lisäksi räätälöidyn liikuntasuosituksen alkukyselyssä ilmoitettujen terveys- ja sairaustietojen perusteella.

Yhden ja kolmen vuoden kuluttua uusitaan kyselyt, liikuntamittaus ja verikokeet.

Tutkimukseen on otettu 50-60 vuotiaita naisia  mammografiaseulonnan yhteydessä. Tutkimus käynnistyi pilottihankkeena toukokuussa 2015. Tutkimuksen tavoiteltu potilasmäärä on täyttynyt.

Tutkimusryhmä

Päätutkija: Sonja Aho, LL, TAYS

Työryhmä: Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Professori, YL, TAYS, Riitta Luoto, Dosentti, LT, tutkimusjohtaja, UKK instituutti, Heikki Kolehmainen, YL, Hatanpään sairaala, Johanna Alanko, AYL, Hatanpään sairaala, Meri-Sisko Vuoristo, Dosentti, YL, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Kirsi Mansikkamäki, TtM, tutkija, UKK-instituutti, Jani Raitanen, FM, tilastotieteilijä, UKK-instituutti