Toiminta

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tehtävä on tarjota tietoa ja tukea syöpään sairastuneelle ja läheisille. Tavoitteenamme on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään. Syöpä on pelottava sairaus sairastuneelle ja tämän läheisille. Pirkanmaan Syöpäyhdistys on Pirkanmaalla toimiva kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka tarjoaa tietoa ja tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yhdistys perustettiin vuonna 1956 luomaan edellytyksiä syöpätautien tehokkaalle toteamiselle ja hoidolle sekä tekemään valistustyötä ja jäsenhankintaa. Terveyden edistäminen syöpäriskin pienentämiseen liittyen on edelleenkin olennainen osa Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa. Lisäksi teemme ja rahoitamme syöpään liittyvää tutkimusta.

 

Arvot

Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja osa Syöpäjärjestöjä. Noudatamme Syöpäjärjestöjen yhteisiä arvoja, jotka ovat:

  • tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
  • saavutettavuus
  • luotettavuus
  • yhteisöllisyys

 

Missio

Yhdistyksen missio on vähentää syövän aiheuttamia huolia ja haittoja.
Tämä pitää sisällään niin sairastuneelle ja hänen läheisilleen tarjottavan tuen, tiedon ja kuntoutuksen, kuin syöpäsairauksien ennaltaehkäisyn.

 

Visio

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Kaikki saavat apua syöpään liittyvissä asioissa eikä kukaan jää yksin.
Syöpäjärjestöjen strategian mukaisesti tavoittelemme sitä, että mahdollisimman harva sairastuisi syöpään, sairastuneista mahdollisimman moni paranisi ja että syöpää sairastavat voisivat elää mahdollisimman laadukasta elämää. Yksinäisyys on aikamme suurimpia haasteita. Työskentelemme sen eteen, että syöpään sairastunut ei jäisi yksin.

 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä alueen sairaaloiden, sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten kanssa. Palvelumme täydentävät julkisia palveluita. Yhdistys pystyy omalla ammattitaidollaan turvaamaan palveluiden korkean laadun ja vaikuttavuuden.

 

Toimintasuunnitelma

Lue lisää vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta >>

 

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015