Siirry suoraan sisältöön

Apurahat ja tutkimustoiminta

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen strategian mukaisesti yhdistys tekee ja rahoittaa tieteellistä tutkimusta. Pirsy myöntää apurahoja alueelliseen syöväntutkimustyöhön joka toinen vuosi. Apurahat kohdennetaan ensisijaisesti aikuisten syöpäpotilaiden psyykkistä tukea ja kuntoutusta edistäviin tutkimuksiin, myös poikkitieteellisiin tutkimuksiin.

Tutkimustoiminta

Pirkanmaan Syöpäyhdistys käynnistää yhdessä Tays syöpäkeskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa tutkimuksen syöpään sairastuneiden psykososiaalisen tuen palveluiden hyödyntämisestä. Pirkanmaalla toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ketkä ohjautuvat psykososiaalisen tuen palvelujen piiriin. Tutkimus selvittää tuen toteutumista erityisesti sairastuneiden toimintakyvyn ja sen ylläpitämisen näkökulmasta.

Käynnistyvä tutkimus auttaa selvittämään, ketkä sairastuneista hyödyntävät erikoissairaanhoidon ja ketkä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tarjoamia palveluja sekä sitä, millaisin perustein he ohjautuvat palveluiden piiriin. Samalla tutkitaan, korostuuko palveluiden käyttö tiettyjä syöpiä sairastavilla ja millaisessa tilanteessa olevia sairastuneita tarjolla olevat palvelut eivät tavoita.

Lue lisää 17.4.2024 julkaistusta tiedotteesta >>

 

Myönnetyt apurahat

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on jakanut yhteensä 100 000 euroa apurahoja Pirkanmaalla toteutettaviin syöpätutkimuksiin.

Vuonna 2023

Apuraha 20 000 €

Dosentti Otso Arponen

Dosentti Maarit Bärlund

Professori Elina Haavisto

Terveystieteiden tohtori Eeva Harju

Väitöskirja-apuraha 4 000 €

TtM Anna-Maija Talvitie

TtM Johanna Kero

TtM Suvi Vierelä

FM Marika Muttilainen

TtM Marika Skyttä

Lisätietoja: 

ylilääkäri Heidi Penttinen, heidi.penttinen@pirsy.fi
toiminnanjohtaja Anne Lindfors, anne.lindfors@pirsy.fi 

Lisätietoa jaetuista apurahoista löydät 20.11.2023 julkaistusta tiedotteesta >>

 

Vuonna 2021

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on jakanut yhteensä 100 000 euroa apurahoja Pirkanmaalla toteutettaviin syöpätutkimuksiin.

Suurapuraha 50 000 €

Professori, ylilääkäri Teemu Murtola: Syöpäpotilaan ennusteen parantaminen muuttamalla syövän mikroympäristöä ja metaboliaa liikunnalla ja lääkkeellisesti

Apuraha 15 000 €

Hoitotieteen professori Elina Haavisto: Perhe osana syöpää sairastavan potilaan psykososiaalista tukea palliatiivisessa hoidossa mittarin kehittäminen perheen osallisuuden arviointiin

Erikoistutkija Ulla-Sisko Lehto: Rintasyöpään tai suolistosyöpään sairastuneen ja hänen läheisensä hyvinvointi viiden vuoden seurantatutkimus

Väitöskirja-apuraha 4 000 €

FM, väitöskirjatutkija Sini Eerola​: PIM-kinaasit eturauhassyövän kehityksessä – edistävät ja inhiboivat tekijät​

LL, osaston ylilääkäri, rintakirurgia, Ulla Karhunen-Enckell: Rintasyövän resektiovolyymiin vaikuttavat tekijät ja vaikutus hoitotulokseen: prospektiivinen monikeskustutkimus​

TtM, tutkimuspäällikkö Anu Viitala​: Parantumattomasti sairaiden syöpäpotilaiden selviytyminen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon aikana​

TtM, tutkija Laura Lahti​: Elämänlaatu iäkkään eturauhassyöpää sairastavan miehen arjessa​

Post doc -apuraha 4 000 €

LT, erikoistuva lääkäri, urologi Jussi Nikkola​: Nestebiopsioiden käyttö munuaissyövän diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa (KIDLIB1) ​

Lisätietoja:

ylilääkäri Heidi Penttinen, heidi.penttinen@pirsy.fi
toiminnanjohtaja Anne Lindfors, anne.lindfors@pirsy.fi

Lisätietoa Murtolan tutkimuksesta löydät 4.11. julkaistusta tiedotteesta

 

Aiemmin jaetut apurahat

Yhdistys on tukenut syöpätutkimusta jakamalla apurahoja vuodesta 1991 alkaen sekä rahoittanut Tampereen yliopiston syöpäepidemiologian professuuria vuosina 1996-2008. Suomen ensimmäisen palliatiivisen lääketieteen professuurin rahoittamisessa yhdistys oli mukana vuosina 1999-2009. 

2000-luvulla yhdistys on jakanut apurahoja yhteensä noin 580 000 euroa. 

  • 2016 Apurahoja yht. 250 000 €  
  • 2011 Apurahoja yht. 200 000 €  
  • 2009 Apuraha 32 000 €  
  • 2003 Apurahoja yht. 20 000 €  
  • 2002 Apurahoja yht. 17 000 €  
  • 2001 Apurahoja yht. 99 900 mk (noin 21 500 €)  
  • 2000 Apurahoja yht. 100 000 mk (noin 22 000 €) 

Tieteelliset tutkimukset, joihin Pirkanmaan Syöpäyhdistys on myöntänyt apurahoja aiempina vuosina >>

 

 

Loppuselvityslomake apurahojen saajille