Henkilökohtainen tuki läheiselle

Syöpään sairastuminen herättää paljon huolta ja tunteita myös sairastuneen läheisille. Ammattilaistemme vastaanotolle voit tulla maksutta keskustelemaan ja saamaan tukea. Tarvittaessa löydät kauttamme myös terapeuttista tukea.

Vertaistuki läheiselle

Saman kokenut ymmärtää usein parhaiten. Parhaimmillaan vertaistuki tukee läheistä käsittelemään sairastumisen mukanaan tuomaa elämänmuutosta, omaa suhtautumista siihen sekä sopeutumaan tilanteeseen. Syöpään sairastuneen läheisenä voit saada tueksesi vertaistukihenkilön tai käydä keskusteluja yhdistyksen ylläpitämässä läheisten Facebook-ryhmässä.

Kurssit läheisille

Läheisten kurssit tarjoavat tietoa ja tukea läheisille heidän jaksamisensa tueksi syöpään sairastuneen rinnalla. Vertaistuellisessa ryhmässä kokemusten jakaminen ja käytännön vinkkien vaihtaminen on antoisaa. Kursseja ohjaavat ammattilaiset.