Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsairaudet ja -hoidot

Pirkanmaalla noin 3 200 ihmistä sairastuu vuosittain syöpään. Se tarkoittaa noin 60 ihmistä viikossa. Koko Suomessa todettiin vuonna 2020 noin 35 000 uutta syöpää.

 

Yleisimmät syövät 20 vuotta täyttäneillä ovat eturauhassyöpä, rintasyöpä, suolistosyövät ja keuhkosyöpä. Väestön ikääntyessä myös syöpätapausten määrä kasvaa. Yhä useampi kuitenkin paranee syövästä. Paranemismahdollisuus riippuu monesta tekijästä, esimerkiksi syövän tyypistä ja kasvaimen levinneisyydestä. Monet niistäkin potilaista, joita ei voida parantaa pysyvästi, elävät pitkään kehittyneiden syöpähoitojen ansiosta.

Tälle sivulle on koottu linkkejä yleisimmistä syövistä sekä niiden hoidosta. Tiedon lähteinä on käytetty Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustoa sekä Taysin Syöpäkeskuksen tarjoamaa tietoa.

 

Syöpäsairaudet

Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä, ja nykyään koko Suomen tavallisin syöpä. Vuosittain Suomessa siihen sairastuu 5 000 miestä.

Lisää tietoa eturauhassyövästä, mm. sen aiheuttajista ja luokituksesta löydät täältä >>

Eturauhassyöpäpotilaan hoitopolku

Taysin sivuilta löydät selkeän kuvauksen eturauhassyöpäpotilaan hoitopolusta. Sivuilta löytyy tietoa aina oireista seurantaan asti, ja näin pystyy hahmottamaan sairauden hoidon etenemistä. Hoitopolun löydät täältä >>

 

Rintasyöpä

Rintasyöpä on jo pitkään ollut Suomessa naisten yleisin syöpä. Vuosittain Suomessa siihen sairastuu 5 000 naista.

Tarkempaa tietoa rintasyövästä löydät Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä-sivustolta >>

Rintasyöpäpotilaan hoitopolku

Taysin sivuilta löydät tarkempaa tietoa rintasyövästä. Sivuilla avataan mm. eri hoitovaiheita  ja löydät myös lisää tietoa eri hoitomuodoista. Pirhan sivustolta löydät rintasyövän hoitopolun >>

 

Suolistosyöpä eli paksusuolen tai peräsuolen syöpä

Suolistosyövillä tarkoitetaan paksusuolen ja peräsuolen syöpiä. Suomessa todetaan vuosittain yli 3 500 uutta suolistosyöpää.

Taysin sivuilta löydät tietoa mm. suolistosyöpien hoidosta. Lue lisää täältä >>

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolle on koottu paljon tietoa mm. suolistosyöpien aiheuttajista, luokittelusta ja seurannasta. Löydät sivun täältä >>

Suolistosyövän hoitopolku

Taysin sivuilta löydät suolistosyövän hoitoon liittyvää tarkempaa tietoa. Saat tietoa, kuinka hoidot etenevät ja käytännön ohjeita ja tietoa. Suolistosyövän hoitopolun löydät täältä >>

 

Keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä on miesten toiseksi yleisin syöpä ja yleistymässä myös naisilla. Vuosittain siihen sairastuu runsas 2 800 ihmistä.

Tarkempaa tietoa keuhkosyövästä, mm. sen aiheuttajista, oireista ja hoidosta löydät esimerkiksi Taysin sivuilta >> sekä Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolta >>.

Keuhkosyöpäpotilaan hoitopolku

Taysin keuhkosyöpäpotilaan hoitopolku avaa sairauteen liittyviä hoitoja ja niiden etenemistä, löydät tietoa ja käytännön neuvoja. Hoitopolun keuhkosyöpään sairastuneelle löydät täältä >>

 

Ihosyöpä

Yleisimpiä ihosyöpäiä ovat tyvisolusyöpä eli basaliooma, okasolusyöpä sekä melanooma.

Lue lisää eri ihosyöpämuodoista ja niiden hoidosta Kaikki syövästä -sivustolta >>

Taysin sivuilta löydät lisää tietoa ihosyöpien hoidosta ja seurannasta. Lue lisää täältä >>

 

Lymfooma eli imukudossyöpä

Imukudossyöpä eli lymfooma ei ole yksi sairaus, vaan ryhmä erilaisia pahanlaatuisia imukudoskasvaimia. Niihin sairastuu vuosittain 1 300 suomalaista.

Lisää tietoa mm. lymfooman luokittelusta ja hoidoista löydät Kaikki syövästä -sivustolta >>

Taysin sivuille on koottu tietoa mm. Taysissa tapahtuvasta lymfoomahoidoista. Löydät sivun täältä >> Taysin sivuilla voit myös tutustua lymfoomapotilaan hoitopolkuun >>

 

Munuaissyöpä

Munuaissyöpä on pahanlaatuinen kasvain. Suomessa todetaan vuosittain noin 1 000 uutta munuaissyöpää.

Lisää tietoa munuaissyövän mm. oireista ja hoidosta löydät Kaikki syövästä -sivustolta, jonka löydät täältä >>

Myös Taysin sivuille on koottu kattavasti tietoa munuaissyövästä ja sen hoidosta. Löydät sivun täältä >> 

 

Gynekologiset syövät

Gynekologisilla syövillä tarkoitetaan kohdun, munasarjojen, kohdunkaulan tai ulkosynnyttimien syöpiä. Näistä kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä, mutta Suomessa se on harvinaistunut seulonnan myötä.

Voit lukea tarkemmin eri gynekologisista syöpätaudeista Kaikki syövästä -sivustolta >>

Taysin sivuilta löydät kattavan kuvauksen tutkimuksista ja hoitomuodoista >>. Voit myös tutustua gynekologisten syöpien hoitopolkuun >>

 

Syövän hoito

Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti ja käytettävissä on entistä tehokkaampia ja tarkemmin kohdennettuja hoitoja syöpää vastaan. Samalla myös hoitotulokset paranevat; Suomessa syövän hoitotulokset ovat kansainvälisesti vertailtuna huippuluokkaa.

Syövän hoito on aina yksilöllistä, ja siksi hoidoissa voi olla eroja.

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolle on koottu kattavasti tietoa syövän hoidosta. Löydät sivun täältä >>

Lisää yleistä tietoa Taysin syövänhoidosta löydät täältä >>

 

Leikkaus

Leikkaus on ensisijainen vaihtoehto monien kiinteiden syöpäkasvainten hoidossa. Syöpäleikkauksessa eli kirurgisessa hoidossa poistetaan syöpäkasvain ja tervettä kudosta sen ympäriltä. Näin estetään kasvaimen paikallinen leviäminen.

Lue lisää syövän leikkaushoidosta Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolta >>

Taysin sivuilta löydät myös kattavasti lisätietoa leikkaushoidosta. Löydät sivun täältä >>

 

Lääkehoito

Syövän lääkehoito on aina yksilöllistä ja suunnitellaan syöpätyypin ja syövän levinneisyyden perusteella potilaan kokonaistilanne huomioiden .

Tarkempaa tietoa solunsalpaajista löydät Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolta >>.

Taysin sivuille on koottu yksityiskohtaista tietoa syövän lääkehoidosta, myös hormonihoidosta ja immunologisista lääkkeistä. Löydät sivun täältä >> Myös Kaikki syövästä -sivustolle on koottu tietoa hormonihoidoista ja biologisista syöpälääkkeistä. Löydät sivun täältä >>

 

Joissakin syöpäsairauksissa solunsalpaajahoitoa annetaan niin suurina annoksina, että luuytimen toiminnan palauttamiseen tarvitaan omia aiemmin kerättyjä kantasoluja. Taysin sivuilta löydät hoitomuodosta tarkempaa tietoa ja voit tutustua kantasolupotilaan hoitopolkuun >>

 

Sädehoito

Sädehoito on yleisesti käytetty syövän hoidon muoto ja kirurgian ohella paikallinen parantava hoitomuoto.

Tarkempaa tietoa sädehoidon toteutuksesta ja vaikutuksista löydät Kaikki syövästä -sivustolta >> 

Taysin sivuilta löydät myös yksityiskohtaista tietoa sädehoidon toteutuksesta. Sivun löydät täältä >>

 

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on oireita lievittävää hoitoa. Se on kuolemaan johtavaa sairautta sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä oireita lievittävää ja elämänlaatua vaalivaa kokonaisvaltaista hoitoa.

Palliatiivista hoitoa voivat tarvita parantumatonta syöpää ja muita pitkälle edenneitä sairauksia sairastavat potilaat. Palliatiivinen hoito saattaa kestää jopa vuosia. Palliatiivinen hoito eroaa siis saattohoidosta, joka ajoittuu oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisille elinviikoille.

Lisää tietoa palliatiivisesta hoidosta saat Taysin sivuilta, jonka löydät täältä >>

 

Syöpä ja kipu

Suurinta osaa syövän aiheuttamista kivuista voidaan hallita yksinkertaisella ja säännöllisellä lääkehoidolla.

Säännöllisesti annosteltu ja riittävä kipua ehkäisevä lääkitys on olennainen osa syövän hoitoa. Aiheesta löydät lisää tietoa Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolta >>

Syöpäkipulinja on syöpäkipujen hoitoa tukeva puhelinpalvelu. Lue lisää Auttavat puhelimet ja potilasoppaat -sivulta >>

 

Tays Syöpäkeskus vastaa hoidosta Pirkanmaalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella syövän hoidosta vastaa Taysin Syöpäkeskus, joka on Suomen toiseksi suurin syövänhoitokeskus. Valinnanvapaus mahdollistaa hoidon Taysissa myös muiden sairaanhoitopiirien potilaille.

Tarkemmat tiedot Tays Syöpäkeskuksesta sekä yhteystiedot löydät täältä >>

 

Tietopäivät ja ensitietotilaisuudet

Pirsyn tietopäivistä ja Taysin ensitietotilaisuuksista saat luotettavaa asiantuntijatietoa syövästä ja kuulet tarjolla olevista palveluista muuttuneessa elämäntilanteessa. Pirsy järjestää myös erilaisia teemaluentoja.

Lue lisää ja tarkista tulevat ajankohdat täältä >>

 

Syöpäsanasto

Syöpäjärjestöjen kokoamasta syöpäsanastosta löydät keskeisiä käsitteitä ja termejä, jotka liittyvät syöpäkasvaimiin ja syöpähoitoihin. Sanaston löydät täältä >>