Kurssit

Haluamme, että jokainen syöpään sairastunut ja hänen läheisensä saa omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit tarjoavat tietoa ja tukea ammattilaisilta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen sekä vertaistukea.

Ammatillisesti ohjatuilla sopeutumisvalmennuskursseilla saa tietoa sekä tukea fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen. Kurssien tavoitteena on tiedon ja vertaistuen avulla auttaa syöpään sairastunutta tai hänen läheisiään selviytymään uudessa elämäntilanteessa. Osallistujia motivoidaan omilla elämäntapavalinnoillaan lisäämään hyvinvointiaan.

Sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa hakeutua 1–2 vuoden sisällä sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Kursseille valitaan ensisijaisesti syöpäpotilaita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kuntoutuksessa. Kuntoutuskeskuksissa järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja syöpään sairastuneiden lisäksi pariskunnille ja perheille sekä läheisensä menettäneille. Kurssit ovat kurssilaisille maksuttomia.

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään avokuntoutuksena. Avokuntoutuskurssit sisältävät yleensä 2–8 kokoontumiskertaa ja kurssit järjestetään useimmiten yhdistyksen tiloissa.

Liikunnasta voimia toipumiseen-avokuntoutuskurssi syövän sairastaneille miehille

 

Voimat voivat olla syöpähoitojen jälkeen vähissä ja liikkumisen into hukassa. Syövän sairastaneiden miesten avokuntoutuskurssi tukee sinua löytämään liikunnasta voimia toipumiseen ammattilaisten ohjaamana ja yhdessä samankaltaisessa tilanteessa olevien miesten kanssa, aiemmista liikkumistottumuksistasi riippumatta.

Kurssin tavoitteena on auttaa syövän sairastaneita miehiä löytämään omaan arkeen sopivat liikuntamuodot, joilla voi tukea toipumista syöpähoitojen jälkeen sekä lisätä omaa hyvinvointiaan.

Kurssilla saat tietoa fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista sekä pääset kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja rennossa ja kannustavassa porukassa. Liikunnallisten toimintojen ohessa on tilaa vertaistuellisille keskusteluille.

Kurssin ohjaajina toimivat yhdistyksen sairaanhoitaja sekä liikunnanohjaaja.

Kurssille valitaan 10 osallistujaa hakemusten perusteella. Kurssi on maksuton. Kurssi kokoontuu kerran viikossa, kahdeksan kertaa:

 

ti 16.4.-28.5.2019 klo 16.00-20.00 sekä seurantatapaaminen 3.9.2019 klo 16.00-20.00

Hämeenkatu 5 A, 7.krs, Tampere

Lisätietoja ja hakemukset viimeistään 29.3.2019:

www.pirsy.fi/lomakkeet tai paperilomake toimistosta puh. 03 2499 200

 

 

Suunta eteen ja ylöspäin -kurssi syöpähoitojen jälkeen

 

 

Syöpään liittyy yhtä monenlaista elämäntilannetta kuin on sairastajaakin. Terveellinen ravinto, riittävä lepo, monipuolinen liikunta, mielen tasapainon löytäminen ja itsetuntemus auttavat kohti eheyttä ja mahdollisimman tervettä tulevaisuutta. Tavoitteena on aktivoida kurssilaisia löytämään omaan elämään sopivat keinot, joilla huolehtii omasta hyvinvoinnista ja jotta elämä olisi entistä antoisampaa raskaiden syöpähoitokokemusten jälkeen.  Asiantuntijoiden alustuksia, keskustelua ja vertaistukea.

Kurssille valitaan 12 osallistujaa hakemusten perusteella. Kurssi on maksuton. Kurssi kokoontuu kerran viikossa, viisi tapaamiskertaa:

ma 4.3.-25.3. ja 1.4.2019 klo 17.00-19.00

Hämeenkatu 5 A, 7.krs, Tampere

Lisätietoja ja hakemukset viimeistään 15.2.2019:

www.pirsy.fi/lomakkeet tai paperilomake toimistosta puh. 03 2499 200

 

 

 

 

 

 

Muut Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit

Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseista useimmat on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville, osalle kursseista voivat osallistua kaikki syöpäpotilaat. Läheisensä menettäneille on omia kursseja kuten myös lapsille, nuorille ja perheille. Parikurssille voi osallistua sairastuneen puoliso, ystävä tai muu läheinen. Joillekin pari- tai perhekursseille voi osallistua myös yksin.

Lisäksi järjestetään toiminnallisia teemakursseja, joissa painopiste on luovassa toiminnassa ja liikunnassa. Sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa hakeutua 1–2 vuoden sisällä sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Kursseille valitaan ensisijaisesti syöpäpotilaita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kuntoutuksessa.

Tutustu muiden Syöpäjärjestöjen kurssitarjontaan