Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta vastaa ja toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä.

Hannu Routamaa, puheenjohtaja
Pirkko Ollikainen, varapuheenjohtaja

Anssi Auvinen
Kaija Leino
Harri Merta
Irja Murtonen
Saija Pajuoja
Heikki Punkka
Minna Tanner

Varajäsenet:

Birgit Aikio
Eevi Apponen
Pekka Koski
Eeva-Liisa Laholuoma
Teija Liimatainen
Eero Nieminen
Jouko Pyysalo
Esko Vuoristo
Markku Ylijoki