Siirry suoraan sisältöön

Lapsiperheiden palveluverkosto

Syövän haastaman arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Siksi olemme koonneet tälle sivulle tietoa lapsiperheille suunnatuista julkisista ja järjestöjen palveluista Pirkanmaalla. Suorien linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot.

 

Tampere

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella tai ottaa suoraan yhteyttä oman alueesi palveluohjaajaan.

Perheneuvola palvelee tamperelaisia lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolaan voit ottaa itse yhteyttä esimerkiksi, kun haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen tai kun perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne.

Perhepiste Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta esimerkiksi: vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä sekä kodin pelisäännöistä sopimiseen ja arjen sujumiseen. Maksuton palvelu on tarkoitettu 6-17-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Lyhty walk in-palvelusta voi hakea apua ja tukea mielenterveyden haasteisiin. Palvelu on tarkoitettu 13-17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Walk in -palveluun voi hakeutua ilman ajanvarausta ja lähetettä.

Tampereen kaupungin nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palveluja on koottu tänne.

Tampereen kaupungin äitiys- ja lastenneuvolat löytyvät täältä. Äitiysneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston sivuilta näet millaista toimintaa osasto järjestää (esim. perhekahvila, perhekerho, vauvakerho, perhevalmennus, vertaisryhmät, harrastustoiminta).

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tampereen kulttuuritarjontaa lapsille ja lapsiperheille löydät täältä.

Visit Tampereen sivulta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Perheliikunta on Tampereen kaupungin lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnattua toimintaa, jota kaupunki järjestää yhteistyössä seurojen sekä Tampereen kaupungin eri sektorien ja perhetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on innostaa perheitä yhdessä liikkumiseen ja tekemiseen. Sivuilta löydät myös perheen liikuntaneuvontapalvelut. Tampereen kaupungin Liikuntapalvelut järjestää myös erityisliikuntaa. Liikuntaryhmät soveltuvat vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille aikuisille ja lapsille.

Tampereen kaupunki tarjoaa erilaisia maksuttomia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia myös nuorille. Nuorten treenit on tarkoitettu 15–29 -vuotiaille, ja kaikki toiminta on täysin maksutonta.

Tampereen seudun työväenopiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja, kuten muskarit ja temppukoulut.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Lasten Pirkkaset -lastenkulttuurikuukausi on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvin toimintamuoto on joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Akaa

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalityö tarjoaa apua perheenne arkeen, jos se tuntuu haastavalta esim. perheenjäsenen sairastuessa, uupumuksen takia tai muun kuormittavan elämäntilanteen myötä. Lapsiperhepalveluissa kartoitetaan perheelle ja lapselle sopiva palvelu.

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa esimerkiksi kodin askareissa, lasten hoidossa ja muissa jokapäiväisissä elämän tehtävien suorittamisessa mm. silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea.

Perheneuvola tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilannekriiseissä tarjoamalla palveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Voit ottaa yhteyttä, jos sinua mietityttää esimerkiksi lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvät asiat tai kaipaat keskustelutukea.

Tukiperheet ja -henkilöt tukevat lasta ja hänen perhettään, kun perheessä on väsymystä tai muuten vaativa elämäntilanne. Tukiperhe voi ottaa yhden tai useamman lapsen kotiinsa esimerkiksi viikonlopun viettoon. Tukihenkilö puolestaan on perheen ulkopuolinen henkilö, joka tarjoaa lapselle tai nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen läsnäoloa. Tapaamisilla voidaan tehdä lapselle mielekkäitä arjen asioita kuten leipoa tai ulkoilla.

Akaan äitiys- ja lastenneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

PikkuHelppi on Akaan seurakunnan lapsille ja perheille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi.

Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella esimerkiksi, jos mieltäsi painaa sairastuminen tai perhesuhteet. Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, joihin voit ottaa yhteyttä, vaikka et olisi kirkon jäsen.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa esimerkiksi lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä arkeen, tukea perheen kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Akaa -sivulta löydät monipuolisesti koko perheelle vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin.

Valkeakoski-opisto tarjoaa erilaisia kursseja ja kerhoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Hämeenkyrö

Arjen apua ja tukea 

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyön avulla mm. tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan perheen toimintakykyä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä hämeenkyröläisille perheille. Palvelua voi saada alentuneen toimintakyvyn tai perhetilanteen muuttuessa esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua syöpään. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, maksut määräytyvät perheen bruttotulojen, perhekoon ja käyntimäärien mukaan.

Perheneuvolasta voit hakea apua ja tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen ja lasten tunne-elämään liittyvissä asioissa, jotka voivat muuttua perheenjäsenen sairastuttua syöpään. Perheneuvolapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvontaan voi soittaa nimettömänä. Asiakkaiden luvalla tehdään yhteistyötä päivähoidon, koulun, sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Sivustolta löydät myös työntekijöiden yhteystiedot. 

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Hämeenkyrön liikunta- ja ulkoilupalveluista löydät tietoa mm. uimarannoista, frisbeegolfradasta sekä virkistysalueista.  

Lähellä.fi-sivustolta tietoa esimerkiksi Hämeenkyrön tapahtumista ja yhdistyksistä.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Juupajoki

Arjen apua ja tukea 

Juupajoen lasten ja nuorten terveys- ja sosiaalipalvelut löydät kootusti Pirhan sivuilta.

Perheneuvola auttaa lapsiperheiden elämään liittyvissä vaikeuksissa. Ota yhteyttä perheneuvolaan silloin, kun tunnet tarvitsevasi tukea ja apua lasten kasvatuksessa, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa ja erilaissa elämänkriiseissä. 

Perhetyö-sivustolta löydät tietoa ennaltaehkäisevästä perhetyöstä, lastensuojelun perhetyöstä ja perhetyöntekijöistä. Sivuston Pyydä apua -nappia käyttämällä voit helposti pyytää tukea omaan, perheenjäsenen tai muun läheisen tilanteeseen tai ilmaista huolesi. Mäntänvuoren Terveyden palveluissa työskentelevät ammattilaiset ottavat sinuun yhteyttä mahdollisimman pian tai viimeistään seitsemän arkipäivän sisällä.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Juupajoen nuorisotoimi tekee töitä nuorten hyväksi. Kunnan nuorisotoimintaan kuuluu kerhotoiminta, nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö sekä loma-aikojen leiri- ja retkitoiminta. Nuorisotoimen omat tilat ovat Nuokkari ja Toimintavintti, os. Koskitie 65. Sivustolta löydät myös nuorisotoimen yhteystiedot ja sometilit. 

Liikunnan sivustolta löydät tietoa Juupajoen liikuntamahdollisuuksista, kuten liikuntapaikoista, ohjatusta toiminnasta ja urheiluseuroista. Tutki täällä esimerkiksi, mitä urheiluvälineitä kirjastosta voi lainata sekä mistä löytyvät Juupajoen uimarannat, frisbeegolf-radat ja hiihtoladut. Ohjattuna toimintana on mm. uimakoulut, ja urheiluseurojakin löytyy eri lajien parista. 

Juupajoen kunnan kulttuuritoimi järjestää konsertteja, taidetapahtumia ja retkiä, sekä kehittää kunnan taidekasvatustoimintaa yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimesta vastaa vapaa-aikakoordinaattori. Kulttuurin sivustolta näet mm., mitä ajankohtaista kulttuurin saralla on meneillään ja millaisia näyttelyitä on esillä.  

Oriveden seurakunnan lapsi- ja perhetyön tilaisuudet koskevat samalla tavoin juupajokelaisia kuin orivesiläisiäkin. Sivustolta löydät tietoa mm. päiväkerhosta ja perhekirkosta. 

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Kangasala

Arjen apua ja tukea 

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät tietoa Kangasalan kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Palvelut on jaoteltu sivustolla ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Löydät sieltä myös tietoa ja vinkkejä arkeen ja vanhemmuuteen, sekä neuvoja esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa syöpään. Sivustolta löydät myös Pyydä apua -napin, joka on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Nappia painamalla voit pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotakin. Yhteydenottoon vastataan 3 arkipäivän kuluessa. 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista saat tietoa mm. lapsiperheiden kotipalvelusta, joka on arkipäivisin perheen kotona tapahtuvaa lastenhoitoa ja päivittäistä kodinhoitotehtäviä sekä perhetyöstä, jonka tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, myönteistä vuorovaikutusta sekä arjenhallintaa. Sivustolta löydät myös Pyydä apua –napin, jota painamalla pääset täyttämään lomakkeen ja pyytämään apua tai tukea elämäntilanteessasi. Yhteydenottoon vastataan 3 arkipäivän kuluessa.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Kangasalan harrastelistauksesta löydät kattavasti tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista, kuten liikunnasta, musiikista ja nuorisotoiminnasta. Sivulta pääset esimerkiksi eri seurojen, kerhojen ja yhdistysten sivuille. Löydät täältä myös liikuntapaikat, kuten uimahallin ja leikkipuistot- sekä liikuntakartat. 

Kangasalan tapahtumasivulta löydät tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kulttuurista. 

Sähköisen perhekeskuksen sivuston oikeasta valikosta löydät myös Puuhaa perheelle -osion, jonne koottu paljon vinkkejä lasten, ja perheen yhteiseen tekemiseen. 

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Kihniö

Arjen apua ja tukea 

Perhepalveluiden kokonaisuus käsittää perheneuvonnan, asiantuntija- ja terapiapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tehostetun perhetyön sekä perhe- ja aikuissosiaalityön.

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten pulmien taustalla on esim. perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Kihniön äitiys- ja lastenneuvolat löytyvät täältä. Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Petäjä-opistosta löydät erilaisia kursseja ja harrastusmahdollisuuksia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Kuhmoinen

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalityö auttaa lasta ja tukee vanhempia kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, tilapäiseksi avuksi silloin, kun tarvitset apua tai tukea esimerkiksi kriisissä, sairaalakäynnin aikana, elämänmuutoksessa tai lapsen hoitoon, huolenpitoon tai kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos perheessänne on vaikea elämäntilanne tai haluat keskustella kasvatus- tai perheasioista.

Äitiys- ja lastenneuvolat löytyvät täältä. Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvola puolestaan alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät paikkakunnan tapahtumatarjontaa

Jämsän työväenopistosta sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja,

Jämsänjokilaakson musiikkiopistosta löydät kursseja ja opetusta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Lempäälä

Arjen apua ja tukea 

Lapsiperheiden sosiaali ja perhetyö tukee perheiden hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä silloin, kun yksilöllä tai perheellä on arkeen liittyviä sosiaalisia, psyykkisiä tai taloudellisia vaikeuksia.

Perhekeskusverkosto muodostuu kaikista kunnan, seurakunnan ja järjestöyhteistyökumppaneiden lapsille, nuorille ja perheille suunnatuista palveluista. Verkosto tarjoaa joustavia ja helposti saavutettavia palveluja perheiden muuttuvissa tilanteissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arjessa tapahtuvaa tilapäistä tai määräaikaista apua ja tukea kaikenikäisten lasten perheille. Kotipalvelun tavoitteena on perheen arjen hallinnan ja perheen omien voimavarojen tukeminen. Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan vanhemmuutta, ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä kodin arjen ja arkirutiinien ylläpidossa.

Lempäälän kohtaamispaikoissa on tarjolla ttoimintaa perheille. Tarkoituksena on edistää perheiden voimavaroja ja samalla tarjota mahdollisuus lasten ja perheiden vertaistukeen ja osallisuuteen.

Lempäälän äitiys- ja lastenneuvola palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Perhetuvat ovat kohtaamispaikkoja lapsiperheille. Perhetuvilla on mahdollisuus tavata muita lapsiperheitä ja saada vertaistukea. Tupien perhepäivissä on myös mahdollisuus keskustella tuvan työntekijöiden kanssa.

Lempäälän seurakunnan perhekerhoissa voi jutella muiden vanhempien kanssa ja lapsille on samaan aikaan tarjolla mukavaa tekemistä.

Tukiperheet ja -henkilöt on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole lainkaan tai vain vähän sellaista läheisverkostoa, joka voi olla tukena lasten kasvussa ja kehityksessä tai jos vanhempien voimavarat eivät täysin riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi noin kerran kuukaudessa. Tukihenkilö tarjoaa lapselle aikaa ja välittävää läsnäoloa tapaamalla lasta tai nuorta 2 kertaa kuukaudessa harrastusten tai muun yhteisen tekemisen parissa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämästä alueellisesta perhekerhotoiminnasta löydät lisätietoa liiton paikallisosaston sivuilta.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Lempäälän tapahtumakalenterista löydät tekemistä ja tapahtumia koko perheelle.

Vinkkejä lapsen kanssa liikkumiseen ja liikuntaan ohjaamiseen löytyy Lempäälän kunnan kokoamalta sivuilta

Kulttuuripolku on osa Lempäälän ja Nokian tarjoamaa kulttuurikasvatusta.

Pirkan opiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Mänttä-Vilppula

Arjen apua ja tukea 

Perhetyön palveluilla autetaan, tuetaan ja ohjataan lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Siihen kuuluvat esimerkiksi välttämätön kodinhoitoapu sekä perheen arkirutiinien, vanhemmuuden ja toimintakyvyn tukeminen.

Perheneuvolatyö painottuu lasten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun.

Pikkuhelppi on Mänttä-Vilppulan seurakunnan tarjoamaa maksutonta apua arkeen. Pikkuhelpissä ulkoillaan lasten kanssa yhdessä sovitussa paikassa tai hoidetaan lapsia sisällä seurakunnan tiloissa. Helppiaika on kaksi tuntia.

Lapsiparkki on torstaisin järjestettävä maksuton tilapäishoito 0-6-vuotiaille. Lapsiparkin tarjoaa seurakunta.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Harrastukset ja vapaa-aika -sivustolta löydät tietoa Mänttä-Vilppulan harrastuksista ja kulttuurista. Täältä löydät mm. liikuntapaikat ja alueen eri seurojen yhdistysten sivut

Palvelut lapsiperheille –sivustolta löydät tietoa mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 

Mänttä-Vilppulan seurakunta järjestää perhekerhoja kaikenikäisille lapsille ja heidän läheislleen sekä päivä- ja kesäkerhoja pikkulapsille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Nokia

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät arvioivat palveluiden tarvetta yhdessä perheen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa apua, kun tarvitset tukea arjenhallintaan ja lastenhoitoon liittyen. Tavoite on tukea perhettänne ja ohjata teitä selviytymään omatoimisesti arjessa. Tämä tapahtuu vahvistamalla perheenne omia voimavaroja, arjen taitoja ja ohjaamalla teitä vanhempia lasten ja kodinhoidossa.

Perhetyöstä voit saada tukea, kun tarvitset apua perheesi arkeen ja vanhemmuuteesi. Kotikäynneillä voitte yhdessä työntekijän kanssa käydä läpi perheellenne sopivia ratkaisuja arkea hankaloittaviin tilanteisiin.

Perheneuvolan puoleen voit kääntyä esimerkiksi silloin, jos perheesi on kohdannut elämänmuutoksia, kaipaat tukea kasvatukseen, vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Tukiperheet ja -henkilöt on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on vain vähän sellaista läheisverkostoa, joka voi olla tukena lasten kasvussa sekä kehityksessä tai vanhempien voimavarat eivät tilapäisesti riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tukiperheen tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuuden levätä. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi kerran kuukaudessa. Tukihenkilö on luotettava ja turvallinen aikuinen ystävä, joka tarjoaa lapselle tukea, aikaa ja välittävää läsnäoloa. Tukihenkilö tapaa lasta 2-4 kertaa kuukaudessa harrastuksen tai muun yhteisen tekemisen parissa.

Äitiys- ja lastenneuvola palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Nokia -sivuilta löydät tekemistä ja tapahtumia koko perheelle

Kunnan vapaa-aikapalveluiden kautta löydät paljon erilaisia harrastus ja vapaa-ajan ohjelmaa koko perheelle.

Perhe Liik-Kiss kokoaa yhteen Nokian kaupungin liikuntapalveluiden ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestämää monipuolista liikuntaa perheille.

Pirkan opiston sivuilta löydät erilaisia Nokialla järjestettäviä kursseja ja kerhoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Orivesi

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi avuksi niin, että sen avulla ennaltaehkäistään tilanteen vaikeutumista. Voit saada lapsiperheiden kotipalvelua, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.  Perhetyön palvelut ovat maksuttomia. Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Etsivä nuorisotyö  on 15–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua erityisnuorisotyötä, jossa autetaan ja tuetaan nuorta erilaisissa elämäntilanteissa. Etsivästä nuorisotyöstä voi olla apua, jos esimerkiksi nuori kaipaa juttuseuraa, opiskelupaikka jäi saamatta, opinnot keskeytyivät tai suunnitelmat muuttuivat, eikä nuori tiedä, mitä tekisi. Nuorisotyöntekijältä saa apua elämäntilanteen selvittelyyn ja asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista, vapaaehtoista ja ilmaista.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Oriveden Nuorten Kampus on nuorisotilojen sekä nuorisopalveluiden työntekijöiden keskittymä Oriveden Kampuksella! Oriveden kaupungin nuorisopalvelut järjestävät vuosittain retkiä ja leirejä lapsille, nuorille ja perheille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys järjestää lapsille, nuorille ja perheille heidän hyvinvointiaan edistävää toimintaa, kuten perhekahvilat, vertaisryhmätoiminnan ja lasten kerhotoiminnan sekä tapahtumia, retkiä ja konsertteja.

Oriveden kunta tarjoaa erilaisia harrastusmahdollisuuksia nuorille. Löydät ne kootusti täältä >>

Oriveden seudun kansalaisopisto OSKO järjestää innostavia kursseja sirkuksesta tähtitieteeseen. Liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneilla liikut mukavassa seurassa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Oriveden liikuntapalvelujen runsas ja monipuolinen tarjonta antaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden nauttia liikunnan ilosta ja riemusta niin vedessä kuin maallakin.

Oriveden seurakunta järjestää lapsille ja lapsiperheille mm. päiväkerhoja ja avoimia perheryhmiä.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Parkano

Arjen apua ja tukea

Perhepalveluiden kokonaisuus käsittää perheneuvonnan, asiantuntija- ja terapiapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tehostetun perhetyön sekä perhe- ja aikuissosiaalityön.

Perheneuvola painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Parkanon äitiys- ja lastenneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lisätietoa löydät täältä

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Parkanon kaupungin sivuille on koottu liikuntaa ja tekemistä lapsille ja nuorille.

Visit Parkano listaa erilaista nähtävää koettavaa Parkanossa

Petäjä-opisto järjestää erilaisia kursseja sekä kerhoja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Pirkkala

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esim. jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen haastavassa elämäntilanteessa tai haluat apua lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista, vanhempien voimavaroja sekä lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä. Kotipalvelu auttaa esimerkiksi sairauden tai erityisen elämäntilanteen kohdalla perheitä, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen lastenhoidosta, kasvatuksesta sekä muista jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä.

Perheneuvola palvelee alle 12-vuotiaiden lasten perheitä, kun olet huolissasi lapsestasi, perheessänne on ristiriitatilanteita tai tarvitset tukea lasten kasvatukseen liittyen.

Pirkkalan äitiys- ja lastenneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Pirkkalan seurakunnan työntekijöiden puoleen voit kääntyä, jos mieltäsi painaa suru, masennus tai mikä muu murhe. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, jos haluat puhua asioista jonkun kanssa luottamuksellisesti tai tarvitset tukea.

MLL Pirkkalan paikallisyhdistys järjestää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät monipuolisesti vinkkejä kaupungin tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin.

Kulttuuritarjontaa löydät Pirkkalan kunnan sivuilta.

Harrastusryhmiä löytyy niin lapsille kuin nuorillekin.

Pirkan Opiston sivuilta löydät erilaisia kursseja, kerhoja ja koulutuksia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Punkalaidun

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista saat perheellesi erilaista tukea ja apua elämäntilanteenne mukaan. Lapsiperheiden sosiaalityö tarjoaa ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen apua, haasteellisemmissa tilanteissa voi lastensuojelu tulla avuksenne.

Tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnan tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren myönteistä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempien jaksamista. Tukihenkilö voi esimerkiksi paikata puuttuvaa sosiaalista verkostoa, tukea lasta tai nuorta elämän murrostilanteissa. Lapsi käy tukiperheessä säännöllisesti, yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukihenkilötapaamisia on n. 2-4 kuukaudessa.

Perheneuvola tarjoaa apua esimerkiksi, kun perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia tai olet huolissasi lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä.

Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan ensisijaisesti palveluseteleillä. Kotipalvelu sisältää arjenhallintaa ja jaksamista tukevia arkisia asioita kuten siivousta, ruoanlaittoa, pyykinpesua tai lastenhoitoa. Kotipalvelu voi myös olla perheen arkirutiinien ja oman toimintakyvyn vahvistamista sekä vanhempien jaksamisen tukemista. Kotipalvelu on tukenasi, jos esimerkiksi perheen elämäntilanne on äkillisesti muuttunut tai lapsia hoitavan vanhemman välttämättömät, akuutit hoitokäynnit.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät paikkakunnan erilaista toimintaa ja tapahtumia.

Sataopisto tarjoaa monipuolisesti luentoja, kursseja ja yhdessä tekemistä myös Punkalaitumella.

Hyvinvointineuvonnassa saat tietoa paikkakunnan erilaisista palveluista ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin sekä tarvittaessa myös konkreettisen ohjeistuksen esim. liikunnan, lukuharrastuksen tai yhdistystoimintaan osallistumisen aloittamisesta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Pälkäne

Arjen apua ja tukea 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista löydät kootusti tietoa tarjolla olevista palveluista, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelusta, joka on arkipäivisin perheen kotona tapahtuvaa lastenhoitoa ja päivittäistä kodinhoitotehtäviä sekä perhetyöstä, jonka tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, myönteistä vuorovaikutusta sekä arjenhallintaa. Sivustolta löytyy myös Pyydä apua –nappi, jota painamalla pääset täyttämään lomakkeen ja pyytämään apua tai tukea elämäntilanteessasi. Yhteydenottoon vastataan 3 arkipäivän kuluessa. 

Starttipaja on tarkoitettu 17-29 vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa. Tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja, ja toimintaan sisältyy koulutukseen sekä työelämään aktivointia. Jokaisen nuoren kanssa tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma ja tavoitteet 3–6 kuukauden mittaiselle starttipajajaksolle. Nuori saa pajaviikoilta työmarkkinatukea sekä lounaan päivittäin. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset  järjestävät erilaista toimintaa alueella.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Perhekeskus Pirtti on Pirtti on Pälkäneen kunnan ylläpitämä perhekeskus, jossa on toimintaa eri-ikäisille ihmisille. Toimintaa järjestävät kunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset toimijat.

Pälkäneen Luja-Lukko tarjoaa erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Seurassa voi harrastaa esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa, luistelua, salibandya, suunnistusta ja yleisurheilua. 

Pälkäneeltä löytyy myös nuorten tiloja, kuten Onkkaalan nuakkari sekä Luopioisten nuorisotila, jossa voi pelata biljardia, liitokiekkoa ja pingistä, tai muuten vain hengailla. 

Pälkäneellä toimii lapsi- ja nuorisoyhdistyksiä, kuten Laitikkalan nuorisoseura ja Pälkäneen 4H-yhdistys, joka tarjoaa mm. kerhotoimintaa, retkiä, kursseja ja kilpailuja lapsille ja nuorille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Ruovesi

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai hyvinvoinnin tukemiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista esimerkiksi silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea.

Perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia tai vanhemmalla on väsymystä vakavan sairastumisen takia. Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa. Palvelu on perheelle maksutonta.

Seurakunnan keskusteluapu ja diakoniatyö  Voit ottaa yhteyttä, kun kaipaat kuuntelijaa, hengellistä tukea tai asioiden järjestelyapua. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Nuorten sivuilta löydät lisätietoja mm. Nuorisotila Vintin tapahtumista sekä leireistä ja retkistä. Lisätietoja saat myös Ruoveden nuorten Facebook-sivulta.

Ruoveden seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu 3-6 vuotiaille ja perhekerho kaiken ikäisille lapsille aikuisen seurassa.

Ruoveden 4H-yhdistys tarjoaa tekemistä, oppimista ja inspiraatiota! Ruoka, metsä ja luonto sekä käsillä tekeminen ovat toiminnan ydintä. Muita suosittuja teemoja ovat esimerkiksi eläimet, puutarha, ympäristö ja kansainvälisyys. 4H-toiminta on suunnattu kaikille 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Ruoveden VPK on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 1894 ja toiminta jatkuu vastuunsa tuntevien jäsenten avulla tulevaisuudessakin. Ota yhteyttä vapaapalokuntaan, mikäli olet kiinnostunut monipuolisesta palokuntaharrastuksesta.

Ruoveden Pirkat on eri ikäisten urheiluseura, jossa voit harrastaa mm. hiihtoa, pesäpalloa ja yleisurheilua.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Sastamala

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista saat perheellesi erilaista tukea ja apua elämäntilanteenne mukaan, joskus voimme lähestyä perhettänne palvelutarpeen arvioinnin merkeissä myös sen takia, että jollain kanssanne työskentelevällä ammattilaisella on herännyt huoli perheenne tilanteesta. Lapsiperheiden sosiaalityö tarjoaa ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen apua, haasteellisemmissa tilanteissa voi lastensuojelu tulla avuksenne.

Tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnan tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren myönteistä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempien jaksamista. Tukihenkilö voi esimerkiksi paikata puuttuvaa sosiaalista verkostoa, tukea lasta tai nuorta elämän murrostilanteissa, sekä harjoitella lapsen tai nuoren kanssa sosiaalisia taitoja ja verkostoitumista kodin ulkopuolelle. lapsi käy tukiperheessä säännöllisesti, yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukihenkilötapaamisia on n. 2-4 kuukaudessa.

Perheneuvola tarjoaa apua esimerkiksi, kun perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia tai olet huolissasi lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä.

Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan ensisijaisesti palveluseteleillä. sisältää arjenhallintaa ja jaksamista tukevia arkisia asioita kuten siivousta, ruoanlaittoa, pyykinpesua tai lastenhoidollisia tehtäviä. Kotipalvelun sisältönä voi olla myös perheen arkirutiinien hallinnan vahvistaminen, perheen oman toimintakyvyn vahvistaminen ja tukeminen, tai vanhempien jaksamisen tukeminen. Kotipalvelu on tukenasi esimerkiksi tilanteessa, jossa perheessä on äkillisesti muuttunut elämäntilanne tai lapsia hoitavan vanhemman välttämättömät, akuutit hoitokäynnit.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Sastamala -sivuilta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Sastamalan Opiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja myös lapsille ja nuorille.

Erilaisia harrastus-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia löydät kootusti Sastamalan kunnan sivuilta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Urjala

Arjen apua ja tukea

Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut tarjoavat erilaista tukea lapsiperheille. Löydät kootut yhteystiedot tätä kautta.

Perhetyö on ohjausta, joka mm. tukee vanhemmuutta ja ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä ohjaa arjen ja arkirutiinien hallinnassa.

Kasvatus- ja perheneuvonta tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilannekriiseissä tarjoamalla palveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Perhe voi itse olla yhteydessä kasvatus- ja perheneuvontaan puhelimitse. Lisäksi yhteistyötahot voivat perheen suostumuksella tehdä yhteydenoton tai lähetteen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosasto järjestää erilaista toimintaa Urjalan alueella.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Urjala -sivulta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Tapahtumakalenterista löydät Urjalan tapahtumia ja toimintaa.

Urjalan kansalaisopisto järjestää monia erilaisia kursseja ja kerhoja.

Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille on listattu Urjalan kunnan sivuille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Valkeakoski

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä tukea lapsiperheille esimerkiksi perheenjäsenen sairauden tai uupumuksen vuoksi.

Perhetyö on mm. kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan liittyvää ohjausta, kasvatus- ja hoitomenetelmissä ohjaamista ja tukemista. Perhetyötä tehdään asiakkaan kotona tai arkiympäristössä. Tapaamiset vaihtelevat koko perheen tapaamisista lapsen yksilötapaamisiin ja vanhempien paritapaamisiin.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät kaupungin tapahtumia ja näyttelyitä ja muuta tekemistä.

Valkeakosken työväenopiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia niin lapsille kuin nuorillekin löydät Valkeakosken kaupungin sivuilta.

Harrastava Valkeakoski -hankkeen kerhoja ja erilaisia harrastuksia järjestävät perusopetus-, vapaa-aikapalvelut sekä urheiluseurat ja yhdistykset.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Vesilahti

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen sekä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Sosiaalipalveluja järjestetään lapsen ja perheen tuen tarpeen mukaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu tukee lapsiperheiden arjen sujumista, vanhempien voimavaroja sekä lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä esimerkiksi vanhemman vakavan sairauden keskellä.

Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi perheessänne on ristiriitoja ja tarvitset tukea lasten kasvatukseen liittyen. Perheneuvola palvelee 0-12-vuotiaiden lasten perheitä. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Vesilahden äitiys- ja lastenneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Vesilahden seurakunta tarjoaa keskusteluapua haastavissa tilanteissa. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, jos haluat puhua asioista jonkun kanssa luottamuksellisesti tai tarvitset tukea.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Pirkan Opisto järjestää Vesilahdella erilaisia kursseja, koulutusta ja kerhoja.

Vesilahden seurakunnan perhekerhot ovat seurakunnan kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa on juttu- ja leikkiseuraa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Virrat

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai hyvinvoinnin tukemiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja suorittamista tai niissä avustamista esimerkiksi silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea.

Perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia tai vanhemmalla on väsymystä vakavan sairastumisen takia. Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa. Palvelu on perheelle maksutonta.

Perheneuvolassa annetaan kasvatus- ja perheneuvontaa. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi vanhemmuuteen ja syöpään liittyvän haastavan tilanteen vuoksi. Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa.

Tukihenkilö ja-perhetoiminnalla voidaan tukea lasta ja hänen perhettään, kun perheessä on väsymystä tai muuten vaativa elämäntilanne. Tuettava lapsi tai nuori osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheessä esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukihenkilö tarjoaa tuettavalle lapselle tai nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen läsnäoloa. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein.

Seurakunnan diakoniatyön puoleen voit kääntyä, kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet tai mikä tahansa muu murhe. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijät tekevät myös kotikäyntejä, eritysesti huonosti liikkuvien luokse. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään kun tarvitset aineellista apua yllättävän elämäntilanteen muutoksen seurauksena ja kun perusturvan antama toimeentulotuki ei riitä.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Vauvaraha on 4000 euron suuruinen summa, jonka Virtain kunta maksaa Virroilla asuvalle vauvan saaneelle perheelle. Vauvarahaa on mahdollista saada anomalla sitä vauvan syntymän jälkeen.

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Virroilla on monenlaisia aktiviteetteja, joista monet sopivat koko perheelle. Lähdettekö eväiden kanssa luontopolulle tai kenties frisbeegolfradalle?

Virtain nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja tapahtumia nuorille. Toiminnan pääkohderyhmä ovat 13-17 -vuotiaat virtolaiset nuoret.

Päivä- ja perhekerhot ovat ilmaista seurakunnan tarjoamaa toimintaa. Päiväkerho antaa virikkeitä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kokoontumiseen kuuluu uskontohetki, laulua, ohjattua ja vapaata leikkiä, askartelua, satuja ja tarinoita, liikuntaa ja musiikkia. Perhekerho on avoin kerho kaikille vanhemmille, isovanhemmille ja lasta kotona hoitaville aikuisille sekä pienille lapsille. Kerhon ohjelmaan sisältyy yhdessä oloa, leikkiä, askartelua ja hiljentymishetki. Kerho päättyy yhteiseen lounaaseen. Lounas on maksuton.

4H tarjoaa lapsille ja nuorille erilaista kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. Kurssit ja koulutukset edistävät nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyskasvatusta. Lapset ja nuoret huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä ja kerhoissa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja ohjaajan tuella. Kerhot toimivat pääsääntöisesti kylissä, jolloin matka harrastukseen on kohtuullinen.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Ylöjärvi

Arjen apua ja tukea 

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat apua lapsen hoidossa ja arjessa selviytymisessä. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaisesti palvelua annetaan lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi tilanteissa, joissa vanhempien toimintakyky on alentunut, esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua syöpään. 

Lasten neuvolassa seurataan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä vauvaiästä eskarin alkuun. Yhteistyössä perheen kanssa pyritään löytämään erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään yksilöllinen tuki turvaamaan koko perheen hyvinvointia. Sivustolta löytyy myös Pyydä apua –painike, jonka kautta voit jättää yhteydenottopyynnön Ylöjärven kaupungin lapsiperheiden kanssa työskentelevälle työntekijälle. Sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa.

Perheneuvolasta saat tukea lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Palvelut on tarkoitettu ylöjärveläisille perheille, joissa on alaikäisiä lapsia.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä silloin, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä.  

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole lainkaan tai vain vähän sellaista läheisverkostoa, joka voi olla tukena lasten kasvussa ja kehityksessä tai vanhempien voimavarat eivät jostain syystä riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tukiperheiden ja tukihenkilöiden avulla on tarkoitus tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lastensuojelun tai lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuus.

Ylöjärven seurakunta tarjoaa lapsiperheille arjen apua ja tukea esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa syöpään. Esimerkiksi perhetoiminta PikkuHelppi tarjoaa mm. aikaa huolien jakamiseen ammattilaisen kanssa, lasten kanssa ulkoilua ja apua läksyjen teossa. Toiminta on maksutonta.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille ja nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä, sporttikummia, harrastustukea.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Ylöjärven kaupunki tarjoaa paljon toimintaa vapaa-ajalle esim. kulttuurin, liikunnan ja retkeilyn parissa.

Monilla seuroilla ja yhdistyksillä on toimintaa Ylöjärvellä.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

Ylöjärven seurakunnan toiminta lasten ja perheiden parissa on aktiivista sekä monipuolista. Tarjolla on esimerkiksi päivä- ja perhekerhoja sekä toimintaa Pappilan Perhetalossa. Perhekerho on kohtaamispaikka kaikille kotona lasta hoitaville vanhemmille tai isovanhemmille sekä tietysti lapsille. Perhekerho on maksuton ja kokoontuu Asuntilassa ja Kurussa.