Siirry suoraan sisältöön

Lapsiperheiden palveluverkosto

Syövän haastaman arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Siksi olemme koonneet tälle sivulle tietoa lapsiperheille suunnatuista julkisista ja järjestöjen palveluista Pirkanmaalla. Suorien linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot.

Kaikille Pirkanmaan lapsiperheille

 

Arjen apua ja tukea

Palveluohjauksessa saat neuvoja sinulle sopivista hyvinvointialueen palveluista. Palveluohjaajat etsivät yhdessä perheesi kanssa sopivan tuen tai palvelun hyvinvointialueen, järjestöjen, yhdistysten, kuntien ja muiden tahojen järjestämistä palveluista. Yhteyttä voit ottaa verkkolomakkeella, chatin kautta tai puhelimitse.

Lapsiperheiden kotipalvelusta voit saada tukea vanhemmuuteen ja arkeen. Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää perheelle, jossa lapsi on alle 18-vuotias ja perhe tarvitsee apua esim. kun lasta hoitava vanhempi on sairastunut tai vanhempi kokee uupumusta ja väsymystä.

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyöstä saat tukea, kun perheesi elämäntilanne on kuormittava. Voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja perhetyöhön mm. asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, esim. kun perheelläsi on taloudellisia vaikeuksia tai kun tarvitsette tukea perhettä kohdannen kriisin käsittelyyn.

Perheneuvolan puoleen voit kääntyä, jos esim. haluat apua perheen elämänmuutostilanteeseen, vuorovaikutukseen tai olet huolissasi lapsesi mielialasta. Palveluita tarjotaan Pirkanmaalla paikkakunnasta riippuen alle 13-vuotiaiden tai alle 18-vuotiaiden lasten perheille. Oman kuntasi palvelut löydät Pirhan sivuilta. palvelu on masutonta ja luottamuksellista.

Nopea perheohjaus tarjoaa perheelle varhaisen tuen neuvontaa ja ohjausta esim. vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä, arjen sujumiseen ja tunnetaitoihin. Perheohjauksen toimintaan kuuluvat perhe- ja yksilötapaamiset, verkostotyö sekä ryhmät. Tapaamiset voidaan sopia kotiinne, toimistolle, tehdä etäyhteydellä, puhelimitse tai muussa sovitussa paikassa. Palvelu on maksutonta. Nopea perhepalvelu on tarkoitettu pirkanmaalaisille lapsille, alle 18-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yhteyttä voit ottaa verkkolomakkeen kautta tai puhelimitse.

Lastenneuvolat ovat alle kouluikäisten alsten ja heidn perheidensä tukena. Neuvolassa seurataan, mutta myös tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia. Ajan voit varata sähköisesti tai puhelimitse. Voit myös ottaa yhteyttä neuvolachatin kautta ja keskustella lapsiperhearjen asioista.

Tukiperheet ja -henkilöt tukevat lasta ja hänen perhettään, kun perheessä on väsymystä tai muuten vaativa elämäntilanne. Tukiperhe voi ottaa yhden tai useamman lapsen kotiinsa esimerkiksi viikonlopun viettoon. Tukihenkilö puolestaan on perheen ulkopuolinen henkilö, joka tarjoaa lapselle tai nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen läsnäoloa. Tapaamisilla voidaan tehdä lapselle mielekkäitä arjen asioita kuten leipoa tai ulkoilla.

Pelastakaa Lapset ry tarjoaa monia eri tukimuotoja lapsille, nuorille ja koko perheelle. Voit hakea mm. tukihenkilöä lapselle.

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta voit hakea perheellenne perhekummia. Perhekummitoiminta voi olla hyvä vaihtoehto, kun esim. kaipaat lisäkäsiä arkeen, etsit leikkiseuraa lapselle tai perheeseenne kaivataan varamummia tai -vaaria.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin sekä MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Tukikummit-avustusta myönnetään harrastuskustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus) huomioidaan. Tukikummit-säätiön jakamat avustukset hoitaa Kirkon diakoniarahasto. Avustuksen hakemiseksi ota yhteyttä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Lasten Pirkkaset -lastenkulttuurikuukausi on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvin toimintamuoto on joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Akaa

Arjen apua ja tukea

PikkuHelppi on Akaan seurakunnan lapsille ja perheille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi.

Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella esimerkiksi, jos mieltäsi painaa sairastuminen tai perhesuhteet. Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, joihin voit ottaa yhteyttä, vaikka et olisi kirkon jäsen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Akaa -sivulta löydät monipuolisesti koko perheelle vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin.

Valkeakoski-opisto tarjoaa erilaisia kursseja ja kerhoja.

Akaan seurakunta järjestää mm. päivä- ja perhekerhoja.

 

Hämeenkyrö

Arjen apua ja tukea

Hämeenkyrön sähköisestä perhekeskuksesta löydät kootusti tietoa lapsiperheen tueksi. Sivuilta löydät mm. lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut ja kohtaamispaikat.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Hämeenkyrön tapahtumakalenterista löydät tulevia tapahtumia kunnassasi.

Hämeenkyrön liikunta- ja ulkoilupalveluista löydät tietoa mm. uimarannoista, frisbeegolfradasta sekä virkistysalueista.  

Hämeenkyrön seurakunta järjestää lapsiperheille erilaista toimintaa mm. kerhoja ja vauvakahvila.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeenkyrön paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Juupajoki

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Juupajoen nuorisotoimi tekee töitä nuorten hyväksi. Kunnan nuorisotoimintaan kuuluu kerhotoiminta, nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö sekä loma-aikojen leiri- ja retkitoiminta. Nuorisotoimen omat tilat ovat Nuokkari ja Toimintavintti, os. Koskitie 65. Sivustolta löydät myös nuorisotoimen yhteystiedot ja sometilit. 

Liikunnan sivustolta löydät tietoa Juupajoen liikuntamahdollisuuksista, kuten liikuntapaikoista, ohjatusta toiminnasta ja urheiluseuroista. Tutki täällä esimerkiksi, mitä urheiluvälineitä kirjastosta voi lainata sekä mistä löytyvät Juupajoen uimarannat, frisbeegolf-radat ja hiihtoladut. Ohjattuna toimintana on mm. uimakoulut, ja urheiluseurojakin löytyy eri lajien parista. 

Juupajoen kunnan kulttuuritoimi järjestää konsertteja, taidetapahtumia ja retkiä, sekä kehittää kunnan taidekasvatustoimintaa yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimesta vastaa vapaa-aikakoordinaattori. Kulttuurin sivustolta näet mm., mitä ajankohtaista kulttuurin saralla on meneillään ja millaisia näyttelyitä on esillä.  

Oriveden seurakunnan lapsi- ja perhetyön tilaisuudet koskevat samalla tavoin juupajokelaisia kuin orivesiläisiäkin. Sivustolta löydät tietoa mm. päiväkerhosta ja perhekirkosta. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Juupajoen paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Kangasala

Arjen apua ja tukea 

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät tietoa Kangasalan kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Palvelut on jaoteltu sivustolla ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Löydät sieltä myös tietoa ja vinkkejä arkeen ja vanhemmuuteen, sekä neuvoja esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa syöpään. Sivustolta löydät myös Pyydä apua -napin, joka on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kangasalan paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Kangasalan harrastelistauksesta löydät kattavasti tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista, kuten liikunnasta, musiikista ja nuorisotoiminnasta. Sivulta pääset esimerkiksi eri seurojen, kerhojen ja yhdistysten sivuille. Löydät täältä myös liikuntapaikat, kuten uimahallin ja leikkipuistot- sekä liikuntakartat. 

Kangasalan tapahtumasivulta löydät tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kulttuurista.

Kangasalan seurakunta järjestää erilaista toimintaa, mm. kerhoja ja tapahtumia.

Sähköisen perhekeskuksen sivuston oikeasta valikosta löydät myös Puuhaa perheelle -osion, jonne koottu paljon vinkkejä lasten, ja perheen yhteiseen tekemiseen. 

 

Kihniö

Arjen apua ja tukea 

Sähköinen perhekeskus kokoaa yhteen lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Petäjä-opistosta löydät erilaisia kursseja ja harrastusmahdollisuuksia.

Kihniön seurakunta järjestää lapsille mm. kerhoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Parkanon paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Kuhmoinen

Arjen apua ja tukea

PikkuHelppi on Hollolan seurakunnanseurakunnan lapsille ja perheille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Kuntalisä on Kuhmoisten kunta maksaa kotihoidontuen lisää niille perheille, joissa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät paikkakunnan tapahtumatarjontaa

Jämsän työväenopistosta sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja,

Jämsänjokilaakson musiikkiopistosta löydät kursseja ja opetusta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuhmoisten paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Lempäälä

Arjen apua ja tukea 

PikkuHelppi on Lempäälän seurakunnan lapsille ja perheille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi.

Lempäälän kohtaamispaikoissa on tarjolla toimintaa perheille. Tarkoituksena on edistää perheiden voimavaroja ja samalla tarjota mahdollisuus lasten ja perheiden vertaistukeen ja osallisuuteen.

Lempäälän seurakunnan perhekerhoissa voi jutella muiden vanhempien kanssa ja lapsille on samaan aikaan tarjolla mukavaa tekemistä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lempäälän paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Lempäälän tapahtumakalenterista löydät tekemistä ja tapahtumia koko perheelle.

Vinkkejä lapsen kanssa liikkumiseen ja liikuntaan ohjaamiseen löytyy Lempäälän kunnan kokoamalta sivuilta

Kulttuuripolku on osa Lempäälän ja Nokian tarjoamaa kulttuurikasvatusta.

Pirkan opiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja.

 

Mänttä-Vilppula

Arjen apua ja tukea 

PikkuHelppi on Mänttä-Vilppulan seurakunnan tarjoamaa maksutonta apua arkeen. Pikkuhelpissä ulkoillaan lasten kanssa yhdessä sovitussa paikassa tai hoidetaan lapsia sisällä seurakunnan tiloissa. Helppiaika on kaksi tuntia.

Lapsiparkki on torstaisin järjestettävä maksuton tilapäishoito 0-6-vuotiaille. Lapsiparkin tarjoaa seurakunta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Kulttuuri- ja vapaa-aika -sivustolta löydät tietoa Mänttä-Vilppulan harrastuksista ja kulttuurista. Täältä löydät mm. liikuntapaikat ja alueen eri seurojen yhdistysten sivut

Tietoa iltapäivätoiminnasta löydät Mänttä-Vilppulan sivuilta.

Mänttä-Vilppulan seurakunta järjestää perhekerhoja kaikenikäisille lapsille ja heidän läheislleen sekä päivä- ja kesäkerhoja pikkulapsille.

 

Nokia

Arjen apua ja tukea

Nokian sähköisestä perhekeskuksesta löydät kootusti vinkkejä perheen arkeen, harrastuksia ja tapahtumia sekä tietoa paikallisista palveluista ja tukea vaikeisiin tilanteisiin.

LapsiArkki on maksutonta lastenhoitoapua (3–13-vuotiaat lapset) yksin arjesta huolehtivalle vanhemmalle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Nokia -sivuilta löydät tekemistä ja tapahtumia koko perheelle

Kunnan vapaa-aikapalveluiden kautta löydät paljon erilaisia harrastus ja vapaa-ajan ohjelmaa koko perheelle.

Perhe Liik-Kiss kokoaa yhteen Nokian kaupungin liikuntapalveluiden ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestämää monipuolista liikuntaa perheille.

Pirkan opiston sivuilta löydät erilaisia Nokialla järjestettäviä kursseja ja kerhoja.

 

Orivesi

Arjen apua ja tukea

Oriveden sähköisestä perhekeskuksesta löytyvät kootusti lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut.

Etsivä nuorisotyö  on 15–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua erityisnuorisotyötä, jossa autetaan ja tuetaan nuorta erilaisissa elämäntilanteissa. Etsivästä nuorisotyöstä voi olla apua, jos esimerkiksi nuori kaipaa juttuseuraa, opiskelupaikka jäi saamatta, opinnot keskeytyivät tai suunnitelmat muuttuivat, eikä nuori tiedä, mitä tekisi. Nuorisotyöntekijältä saa apua elämäntilanteen selvittelyyn ja asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista, vapaaehtoista ja ilmaista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Oriveden Nuorten Kampus on nuorisotilojen sekä nuorisopalveluiden työntekijöiden keskittymä Oriveden Kampuksella! Oriveden kaupungin nuorisopalvelut järjestävät vuosittain retkiä ja leirejä lapsille, nuorille ja perheille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys järjestää lapsille, nuorille ja perheille heidän hyvinvointiaan edistävää toimintaa, kuten perhekahvilat, vertaisryhmätoiminnan ja lasten kerhotoiminnan sekä tapahtumia, retkiä ja konsertteja.

Oriveden kunta tarjoaa erilaisia harrastusmahdollisuuksia nuorille.

Oriveden seudun kansalaisopisto OSKO järjestää innostavia kursseja sirkuksesta tähtitieteeseen. Liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneilla liikut mukavassa seurassa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Oriveden liikuntapalvelujen runsas ja monipuolinen tarjonta antaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden nauttia liikunnan ilosta ja riemusta niin vedessä kuin maallakin.

Oriveden seurakunta järjestää lapsille ja lapsiperheille mm. päiväkerhoja ja avoimia perheryhmiä.

 

Parkano

Arjen apua ja tukea

Parkanon sähköisestä perhekeskuksesta löydät kootusti tietoa lapsiperheen tueksi. Sivuilta löydät mm. lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut ja kohtaamispaikat.

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Parkanon kaupungin sivuille on koottu liikuntaa ja tekemistä lapsille ja nuorille.

Visit Parkano listaa erilaista nähtävää koettavaa Parkanossa

Petäjä-opisto järjestää erilaisia kursseja sekä kerhoja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Parkanon paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Pirkkala

Arjen apua ja tukea

PikkuHelppi on Tampereen seurakunnan lapsille ja perheille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi.

Pirkkalan seurakunnan työntekijöiden puoleen voit kääntyä, jos mieltäsi painaa suru, masennus tai mikä muu murhe. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, jos haluat puhua asioista jonkun kanssa luottamuksellisesti tai tarvitset tukea.

Mannerheimin Lastansuojeluliiton Pirkkalan paikallisyhdistys järjestää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät monipuolisesti vinkkejä kaupungin tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin.

Lapsiperheiden menovinkeistä löydät niin liikunta- kuin kulttuuripalveluitakin lapsiperheille.

Kulttuuritarjontaa löydät Pirkkalan kunnan sivuilta.

Harrastusryhmiä löytyy niin lapsille kuin nuorillekin.

Pirkan Opiston sivuilta löydät erilaisia kursseja, kerhoja ja koulutuksia.

 

Punkalaidun

Arjen apua ja tukea

Punkalaitumen sähköisestä perhekeskuksesta löydät kootusti palveluita lapsiperheille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Punkalaitumen paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät paikkakunnan erilaista toimintaa ja tapahtumia.

Sataopisto tarjoaa monipuolisesti luentoja, kursseja ja yhdessä tekemistä myös Punkalaitumella.

Hyvinvointineuvonnassa saat tietoa paikkakunnan erilaisista palveluista ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin sekä tarvittaessa myös konkreettisen ohjeistuksen esim. liikunnan, lukuharrastuksen tai yhdistystoimintaan osallistumisen aloittamisesta.

 

Pälkäne

Arjen apua ja tukea 

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kootusti palveluita lapsille ja nuorille.

PikkuHelppi on Hämeenlinna-Vanjan seurakunnan tarjoamaa maksutonta lastenhoitoapua esim. lääkärikäynnin ajaksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pälkäneen paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Perhekeskus Pirtti on Pirtti on Pälkäneen kunnan ylläpitämä perhekeskus, jossa on toimintaa eri-ikäisille ihmisille. Toimintaa järjestävät kunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset toimijat.

Pälkäneen Luja-Lukko tarjoaa erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Seurassa voi harrastaa esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa, luistelua, salibandya, suunnistusta ja yleisurheilua. 

Pälkäneeltä löytyy myös nuorten tiloja, kuten Onkkaalan nuakkari sekä Luopioisten nuorisotila, jossa voi pelata biljardia, liitokiekkoa ja pingistä, tai muuten vain hengailla. 

Pälkäneellä toimii lapsi- ja nuorisoyhdistyksiä, kuten Laitikkalan nuorisoseura ja Pälkäneen 4H-yhdistys, joka tarjoaa mm. kerhotoimintaa, retkiä, kursseja ja kilpailuja lapsille ja nuorille.

 

Ruovesi

Arjen apua ja tukea

Seurakunnan keskusteluapu ja diakoniatyö  Voit ottaa yhteyttä, kun kaipaat kuuntelijaa, hengellistä tukea tai asioiden järjestelyapua. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ruoveden paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Nuorten sivuilta löydät lisätietoja mm. Nuorisotila Vintin tapahtumista sekä leireistä ja retkistä. Lisätietoja saat myös Ruoveden nuorten Facebook-sivulta.

Ruoveden seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu 3-6 vuotiaille ja perhekerho kaiken ikäisille lapsille aikuisen seurassa.

Ruoveden 4H-yhdistys tarjoaa tekemistä, oppimista ja inspiraatiota! Ruoka, metsä ja luonto sekä käsillä tekeminen ovat toiminnan ydintä. Muita suosittuja teemoja ovat esimerkiksi eläimet, puutarha, ympäristö ja kansainvälisyys. 4H-toiminta on suunnattu kaikille 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Ruoveden VPK on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 1894 ja toiminta jatkuu vastuunsa tuntevien jäsenten avulla tulevaisuudessakin. Ota yhteyttä vapaapalokuntaan, mikäli olet kiinnostunut monipuolisesta palokuntaharrastuksesta.

Ruoveden Pirkat on eri ikäisten urheiluseura, jossa voit harrastaa mm. hiihtoa, pesäpalloa ja yleisurheilua.

 

Sastamala

Arjen apua ja tukea

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrvään-Vammalan paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Sastamala -sivuilta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Harrastamisen Ruovesi -hankkeen sivuilta löydät mahdollisuuksia harrastaa ja myös kokeilla erilaisia aktiviteetteja.

Sastamalan Opiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja myös lapsille ja nuorille.

Erilaisia harrastus-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia löydät kootusti Sastamalan kunnan sivuilta.

 

Tampere

Arjen apua ja tukea

Tampereen nuorten lyhytterapeuttisesta työryhmästä (Walk in -palvelu) voi hakea apua ja tukea mielenterveyden haasteisiin. Palvelu on tarkoitettu 13-17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Walk in -palveluun voi tulla ilman ajanvarausta ja lähetettä.

Tampereen kaupungin nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palveluja kuten nuorisokeskusten ja työpajatoiminnan yhteystiedot on koottu tänne.

PikkuHelppi on Tampereen seurakunnan lapsille ja perheille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston sivuilta näet millaista toimintaa osasto järjestää (esim. perhekahvila, perhekerho, vauvakerho, perhevalmennus, vertaisryhmät, harrastustoiminta).

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tampereen kulttuuritarjontaa lapsille ja lapsiperheille löydät täältä.

Visit Tampereen sivulta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Perheliikunta on Tampereen kaupungin lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnattua toimintaa, jota kaupunki järjestää yhteistyössä seurojen sekä Tampereen kaupungin eri sektorien ja perhetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on innostaa perheitä yhdessä liikkumiseen ja tekemiseen. Sivuilta löydät myös perheen liikuntaneuvontapalvelut. Tampereen kaupungin Liikuntapalvelut järjestää myös erityisliikuntaa. Liikuntaryhmät soveltuvat vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille aikuisille ja lapsille.

Tampereen kaupunki tarjoaa erilaisia maksuttomia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia myös nuorille. Nuorten treenit on tarkoitettu 15–29 -vuotiaille, ja kaikki toiminta on täysin maksutonta.

Tampereen seurakunnat tarjoavat toimintaa lapsille ja lapsiperheille, mm. erilaisia kerhoja.

Tampereen seudun työväenopiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja, kuten muskarit ja temppukoulut.

 

Urjala

Arjen apua ja tukea

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Urjalan paikallisosasto järjestää erilaista toimintaa Urjalan alueella.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Visit Urjala -sivulta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Tapahtumakalenterista löydät Urjalan tapahtumia ja toimintaa.

Urjalan seurakunnan kautta löydät mm. kerhoja ja muskarin.

Urjalan kansalaisopisto järjestää monia erilaisia kursseja ja kerhoja.

Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille on listattu Urjalan kunnan sivuille.

 

Valkeakoski

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tapahtumakalenterista löydät kaupungin tapahtumia ja näyttelyitä ja muuta tekemistä.

Valkeakosken työväenopiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia niin lapsille kuin nuorillekin löydät Valkeakosken kaupungin sivuilta.

Harrastava Valkeakoski -hankkeen kerhoja ja erilaisia harrastuksia järjestävät perusopetus-, vapaa-aikapalvelut sekä urheiluseurat ja yhdistykset.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Valkeakosken paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Vesilahti

Arjen apua ja tukea

Vesilahden seurakunta tarjoaa keskusteluapua haastavissa tilanteissa. Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, jos haluat puhua asioista jonkun kanssa luottamuksellisesti tai tarvitset tukea.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Pirkan Opisto järjestää Vesilahdella erilaisia kursseja, koulutusta ja kerhoja.

Vesilahden seurakunnan perhekerhot ovat seurakunnan kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa on juttu- ja leikkiseuraa.

 

Virrat

Arjen apua ja tukea

Seurakunnan diakoniatyön puoleen voit kääntyä, kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet tai mikä tahansa muu murhe. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijät tekevät myös kotikäyntejä, eritysesti huonosti liikkuvien luokse. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään kun tarvitset aineellista apua yllättävän elämäntilanteen muutoksen seurauksena ja kun perusturvan antama toimeentulotuki ei riitä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Virtain paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Taloudelliset avustukset

Vauvaraha on 4 000 euron suuruinen summa, jonka Virtain kunta maksaa Virroilla asuvalle vauvan saaneelle perheelle. Vauvarahaa on mahdollista saada anomalla sitä vauvan syntymän jälkeen.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Virroilla on monenlaisia aktiviteetteja, joista monet sopivat koko perheelle. Lähdettekö eväiden kanssa luontopolulle tai kenties frisbeegolfradalle?

Virtain nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja tapahtumia nuorille. Toiminnan pääkohderyhmä ovat 13-17 -vuotiaat virtolaiset nuoret.

Päivä- ja perhekerhot ovat ilmaista seurakunnan tarjoamaa toimintaa. Päiväkerho antaa virikkeitä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kokoontumiseen kuuluu uskontohetki, laulua, ohjattua ja vapaata leikkiä, askartelua, satuja ja tarinoita, liikuntaa ja musiikkia. Perhekerho on avoin kerho kaikille vanhemmille, isovanhemmille ja lasta kotona hoitaville aikuisille sekä pienille lapsille. Kerhon ohjelmaan sisältyy yhdessä oloa, leikkiä, askartelua ja hiljentymishetki. Kerho päättyy yhteiseen lounaaseen. Lounas on maksuton.

4H tarjoaa lapsille ja nuorille erilaista kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. Kurssit ja koulutukset edistävät nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyskasvatusta. Lapset ja nuoret huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä ja kerhoissa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja ohjaajan tuella. Kerhot toimivat pääsääntöisesti kylissä, jolloin matka harrastukseen on kohtuullinen.

 

Ylöjärvi

Arjen apua ja tukea 

Ylöjärven seurakunta tarjoaa lapsiperheille arjen apua ja tukea esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa syöpään. Esimerkiksi perhetoiminta PikkuHelppi tarjoaa mm. aikaa huolien jakamiseen ammattilaisen kanssa, lasten kanssa ulkoilua ja apua läksyjen teossa. Toiminta on maksutonta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylöjärven paikallisyhdistys ylläpitää monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Ylöjärven kaupunki tarjoaa paljon toimintaa vapaa-ajalle esim. kulttuurin, liikunnan ja retkeilyn parissa.

Ylöjärven seurakunta tarjoaa erilaista toimintaa lapsiperheille, mm. kerhoja.

Monilla seuroilla ja yhdistyksillä on toimintaa Ylöjärvellä.