Siirry suoraan sisältöön
Kädet pitelevät palapelin paloja

Pirsy 70 vuotta: Apurahat avaavat reittejä kohti entistä parempaa hoitoa

Piiu Latvala

Piiu Latvala

Olipa kyse päivittäisistä toiminnoista tai suurista linjauksista, on tutkittuun tietoon nojaava toiminta asiantuntijaorganisaation työn pohja ja perusta.

Tieteellisten tutkimusten tukeminen on yksi Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnan painopistealueista. Jakamalla apurahoja Pirkanmaan Syöpäyhdistys haluaa olla mukana mahdollistamassa paikallista, eteenpäin suuntaava syöpätutkimusta. Tutkimusten antamat tulokset eivät jää vain merkinnöiksi papereihin ja arkistoihin, vaan saatua tietoa hyödynnetään yhdistyksen toiminnan suunnittelussa, kuten myös palveluiden jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä.

 

Apurahat ja professuurit vievät tutkimustyötä eteenpäin

Apurahoja Pirkanmaalla toteutettaviin tutkimuksiin yhdistys on jakanut jo kolmen vuosikymmenen ajan, pelkästään 2000-luvulla yhteensä noin 580 000 euroa. Tukensa tieteelliselle tutkimukselle Pirkanmaan Syöpäyhdistys on näyttänyt myös tukemalla Suomen ensimmäistä palliatiivisen lääketieteen professuuria. Tampereen yliopistoon perustettua professuuria yhdistys oli mukana rahoittamassa vuosina 1999–2009, kuten myös syöpäepidemiologian professuuria vuosina 1996–2008. Molemmat professuurit on vakiinnutettu Tampereen yliopistoon.

Näiden tutkimusalojen merkitys syöpäsairauksien hoidossa ja tutkimuksessa on selkeä myös yhdistyksen toimintaidean kannalta. Palliatiivinen hoito astuu kuvaan, kun sairaus ei enää ole parannettavissa ja hoidon tavoitteena on potilaan paras mahdollinen elämänlaatu. Tähän päämäärään pyritään tarjoamalla apua niin fyysisiin kuin psyykkisiinkin oireisiin ja ongelmiin. Epidemiologia puolestaan keskittyy tutkimaan väestötason terveyttä ja terveyteen liittyvien tekijöiden esiintyvyyttä, yhteyksiä ja syitä.

 

Laadukasta ja korkeatasoista tutkimusta

Niin palliatiivisen lääketieteen kuin syöpäepidemiologian professuurien vakiinnuttaminen Tampereen yliopistoon on osoitus niiden tarpeellisuudesta. Tampereen yliopiston epidemiologian professori ja eturauhassyövän tutkimuskeskuksen johtaja Anssi Auvisen asiantuntija-arvio on erittäin myönteinen:

– Selkeä osoitus luodun toimen merkityksestä on se, että terveystieteiden ja lääketieteen tutkimuksen laadun arvioinnissa syöpäepidemiologiaa on pidetty yhtenä menestyksekkäimmistä tutkimusaloista ja myös kansainvälisesti erittäin korkeatasoisena. Syöpäepidemiologia on nostettu myös Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden yksikön strategiassa yhtenä keihäänkärkenä.

Työ Syöpäjärjestöjen ja Tampereen yliopiston välillä jatkuu.

– Professuuri on pitänyt yllä vahvan siteen ja kiinteän yhteistyön, mikä on luonut pohjaa tutkimustyölle. Nykyinen eturauhassyövän tutkimuskeskus rakentuu osin tälle pohjalle ja myös Sisä-Suomen syöpäkeskuksessa on selvä yhteys molempiin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen lahjoitusprofessuureihin.

 

Pienelläkin tuella saadaan aikaan jotakin suurta

Tarve tutkimusrahoitukselle on suuri, joten olipa tuen määrä mikä tahansa, voi se olla omalta osaltaan synnyttämässä merkittävää ja tuloksellista toimintaa.

Anssi Auvinen näkee Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen jakaman apurahan merkittävänä. Hänen näkemyksensä mukaan rahoitus on tuonut tarpeellista siemenrahoitusta joidenkin uusien projektien käynnistämiseen, ja osa näistä on alkuvaiheen jälkeen laajentunut merkittäviksikin hankkeiksi.

Apurahat ovat myös auttaneet nuoria tutkijoita alkuun tutkimusurallaan ja mahdollistaneet joidenkin tutkimusten jatkumisen.

 

Lahjoitukset takaavat tutkimustyön jatkumisen

Tieteellisen tutkimuksen jatkuvuuden turvaamisessa on yhdistyksen saamilla testamenttilahjoituksilla iso rooli. Lahjoitukset mahdollistavat omalta osaltaan panostuksen tutkimustyöhön.

– Olemme erittäin kiitollisia testamenttilahjoittajille, jotka ovat halunneet tukea pirkanmaalaista syöpätutkimusta ja mahdollistaneet apurahojen jaon, yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Lindfors kertoo.

 

Vuoden 2021 suurapuraha mahdollistaa pilottitutkimuksen käynnistymisen

Juhlavuonnaan 2021 Pirkanmaan Syöpäyhdistys jakoi apurahoja yhteensä 100 000 €.

– Apurahojen myöntämisessä priorisoitiin tutkimuksia, joista saatavat tulokset edistävät syöpäpotilaiden kuntoutumista, toimintakyvyn ylläpitämistä ja psyykkistä jaksamista, Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Heidi Penttinen selventää.

Suurapuraha 50 000 € myönnettiin urologian professori Teemu Murtolalle ja hänen tutkimusryhmälleen. Pirkanmaalla tehtävä tutkimus selvittää, parantaako lääkehoidon aikainen ohjattu liikuntaharjoittelu syöpähoidon vastetta. Tutkimus tähtää parantamaan syöpäpotilaan ennustetta muuttamalla syövän mikroympäristöä ja metaboliaa liikunnalla ja lääkkeellisesti. Vuoden 2022 alussa käynnistyvä tutkimus on aihetta ensimmäistä kertaa ihmisillä testaava satunnaistettu pilottitutkimus. Suurapurahan lisäksi yhdistys myönsi kaksi 15 000 euron arvoista apurahaa sekä väitöskirja-apurahoja.

Tahto syöpätutkimuksen edistämiseen on vahva Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä ja paikallista tutkimustyötä halutaan tukea jatkossakin. Yhdistyksessä onkin linjattu, että jatkossa apurahoja syöväntutkimustyöhön myönnetään joka toinen vuosi.