Siirry suoraan sisältöön

Syöpä ja viestintä – tunteita, tietoa ja taitoa

Emmi Poutanen

Emmi Poutanen

Aloitin toukokuun alussa Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen viestintäassistenttina. Polkuni tänne on ollut polveileva ja sisältänyt välipysähdyksiä kahdessa korkeakoulussa ja monenlaisissa työpaikoissa. Tavoitteeni on kuitenkin ollut päätyä terveysviestinnän pariin ja täällä minä vihdoin olen.

Mitä terveysviestintä oikein on? Opiskelen Tampereen yliopistossa viestintää, ja osallistuin keväällä terveysviestinnän kurssille. Terveysviestinnän määrittelyssä vilisee sanoja ja fraaseja kuten yhteiskunnallinen, tietoon perustuva, tunteisiin perustuva, sairauden kokemus ja ihmisten välinen kanssakäyminen eli kyse on hyvin moninaisesta käsitteestä.

 

Kuuntelemisen taito

Minulle terveysviestinnässä on kyse etenkin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä sekä kriittisestä medialukutaidosta. Terveysviestinnän kentälle mahtuu monia erilaisia vuorovaikutustilanteita erilaisissa ympäristöissä. Se pitää sisällään esimerkiksi lääkärin ja hoitajan välisen, sairastuneen ja läheisen välisen sekä mediavälitteisen vuorovaikutuksen. Kaikkia näitä vuorovaikutuksen muotoja löytyy myös meiltä Pirsystä. Mitään yhtä, kaikkiin tilanteisiin sopivaa vuorovaikutustapaa ei ole olemassa, mutta jo yhtä taitoa, kuuntelemista, harjoittelemalla voi haastavissakin tilanteissa päästä pitkälle. Harjoittelu kannattaa, sillä hyvällä kuuntelijalla on muun muassa taitoa ymmärtää ja arvioida kuulemaansa, osoittaa empatiaa sekä erottaa faktat mielipiteistä.

 

Medialukutaito kunniaan

Faktoja ja mielipiteitä onkin terveysviestinnässä loputon määrä ja niiden erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa. Siksi myös kriittisen medialukutaidon kehittäminen on koko ajan entistä tarpeellisempaa. Tietoa ja mielipiteitä löytää iltapäivälehdistä, blogeista, videoista, uutisista, ajankohtaisohjelmista, puheohjelmista ja erilaisista ammattijulkaisuista. Terveysviestinnässä vilisee paljon monitahoisia ja suuria tunteita herättäviä aiheita, jotka jollain tavalla koskettavat meistä monia. Syöpä on tästä hyvä esimerkki.

Tässä aika ajoin sekamelskalta tuntuvassa informaation tulvassa ja jatkuvassa median kuluttamisessa on hyvä pysähtyä joskus miettimään esimerkiksi: kuka on julkaisun takana ja miksi, kenelle julkaisussa on annettu ääni, onko aihetta käsitelty laajasti vai suppeasti ja ottaako se huomioon yhden vai useamman näkökulman sekä mistä tieto on peräisin? Tällainen tarkastelu harjoittaa kriittistä medialukutaitoa eli kykyä ymmärtää ja tulkita mediaa. Me täällä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä jaamme asiantuntijuuteen perustuvaa tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa sekä verkossa, sosiaalisen median kanavissa että jalkautumalla tapahtumiin ja sairaalaan ja erilaisiin tilaisuuksiin. Kerromme myös yleisellä tasolla millaisia asioita ja ilmiöitä syöpää sairastavat ja heidän läheisensä käyvät läpi.

Tiedon ja kokemusten välittämisen rinnalla yhtä tärkeää meille on hyvä vuorovaikutus ja viestintä niin jäsenten ja henkilökunnan välillä, kursseilla, Café Pirsyssä, henkilökohtaisissa keskusteluissa kuin työkavereiden keskuudessakin. Kehitämme viestintää aktiivisesti saadun palautteen ja osaavan henkilökunnan avulla. Tavoitteenamme on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Olemme aina kiinnostuneita kuulemaan, millaista viestintää sinä Pirkanmaan Syöpäyhdistykseltä toivoisit ja missä kanavassa seuraat meitä mieluiten?

 

Emmi Poutanen