Siirry suoraan sisältöön

Palveluverkosto

Syövän haastaman arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Siksi olemme koonneet tälle sivulle tietoa lapsiperheille suunnatuista julkisista ja järjestöjen palveluista Pirkanmaalla. Suorien linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot.

 

Pirkanmaan kuntien lapsiperheiden palveluverkostoa täydennetään tälle sivulle kevään ja kesän 2021 aikana.

 

Tampere

Korona-aika

Koronavirustilanteen myötä tehtyjen rajoitusten aikaan lapsiperheillä arki on muuttunut ja muutokset voivat olla suuriakin. Tampereella monet toimijat tukevat perheitä erilaisissa tilanteissa, heihin kannattaa olla yhteydessä jo silloin, kun pulmat ovat vielä pieniä. Tampereen kaupungin sivuilta löydät tukea lapsiperheille poikkeusaikana.

Lapsen oikeudet –sivustolta löydät tukea lapsille ja lapsiperheille korona-aikana. Sivuilta löydät mm. vinkkejä miten puhua lapsille koronasta.

 

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella tai ottaa suoraan yhteyttä oman alueesi palveluohjaajaan.

Perheneuvola palvelee tamperelaisia lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolaan voit ottaa itse yhteyttä esimerkiksi, kun haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen tai kun perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne.

Perhepiste Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta esimerkiksi: vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä sekä kodin pelisäännöistä sopimiseen ja arjen sujumiseen. Maksuton palvelu on tarkoitettu 6-17-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Tampereen kaupungin nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palvelujaon koottu tänne.

Tampereen kaupungin äitiys- ja lastenneuvolat löytyvät täältä. Äitiysneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston sivuilta näet millaista toimintaa osasto järjestää (esim. perhekahvila, perhekerho, vauvakerho, perhevalmennus, vertaisryhmät, harrastustoiminta).

Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminta on maksutonta, matalan kynnyksen varhaista tukea. Tukihenkilö on tavallinen, täysi-ikäinen ihminen, joka auttaa ja tukee lapsiperhettä vapaaehtoistyönä.

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tampereen kulttuuritarjontaa lapsille löydät täältä.

Visit Tampereen sivulta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Liikkuva Perhe on Tampereen kaupungin perheille suunnattua toimintaa, jonka tavoitteena on innostaa perheitä yhdessä liikkumiseen ja tekemiseen. Sivuilta löydät myös perheen liikuntaneuvontapalvelut. Tampereen kaupungin Liikuntapalvelut järjestää myös erityisliikuntaa. Liikuntaryhmät soveltuvat vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille aikuisille ja lapsille.

Tampereen seudun työväenopiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja, kuten muskarit ja temppukoulut.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Orivesi

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö Kotipalvelun työntekijät auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi avuksi niin, että sen avulla ennaltaehkäistään perhetilanteen vaikeutumista. Voit saada lapsiperheiden kotipalvelua, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Perhetyöhön voi ottaa yhteyttä asiakas itse, kun tarvitsee tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi. Perhetyön palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Perhepiste Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta esimerkiksi: vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä sekä kodin pelisäännöistä sopimiseen ja arjen sujumiseen. Maksuton palvelu on tarkoitettu 6-17-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Etsivä nuorisotyö  on 15–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua erityisnuorisotyötä, jossa autetaan ja tuetaan nuorta erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorella voi olla epätietoisuutta hänelle kuuluvista palveluista tai tuista, tulevaisuuden suunnitelmistaan tai muuten haasteita arjessaan. Etsivän nuorisotyöntekijän luokse voi tulla minkä tahansa kysymyksen kanssa. Etsivästä nuorisotyöstä olla sinulle apua, jos esimerkiksi nuori kaipaa juttuseuraa, opiskelupaikka jäi saamatta, opinnot keskeytyivät tai suunnitelmat muuttuivat eikä nuori tiedä mitä tekisi. Nuorisotyöntekijältä saa apua myös elämäntilanteen selvittelyyn ja asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista, vapaaehtoista ja ilmaista.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Oriveden Nuorten Kampus on nuorisotilojen sekä nuorisopalveluiden työntekijöiden keskittymä Oriveden Kampuksella! Oriveden kaupungin nuorisopalvelut järjestävät vuosittain retkiä ja leirejä lapsille, nuorille ja perheille. Nuorten Kampuksen sivuilta löydät tulevat retket ja leirit sekä ilmoittautumisohjeet.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys järjestää lapsille, nuorille ja perheille heidän hyvinvointiaan edistävää toimintaa, kuten perhekahvilat, vertaisryhmätoiminnan ja lasten kerhotoiminnan sekä tapahtumia, retkiä ja konsertteja.

Oriveden harrastusmahdollisuudet ovat monipuolisia ja edullisia. OriPark-aktiviteettipuisto ja Paltanmäen elämysportaat ovat uusia lähiliikuntapaikkoja. Kansalaisopisto järjestää innostavia kursseja sirkuksesta tähtitieteeseen. Liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneilla liikut mukavassa seurassa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Taitokeskuksen lasten lomaleirit  Lomallakin on hauska viettää aikaa kässäilyn parissa. Yhdessä kokeillaan, keksitään ja riemuitaan tekemisen ilosta. Taito Pirkanmaan lomaleirit ovat tarkoitettu 7–16-vuotiaille kädentaidoista innostuneille lapsille ja nuorille. Leirit toteutetaan pienryhmätoimintana. Ryhmiin otetaan 7–9 oppilasta tilaresursseista riippuen.

Oriveden liikuntapalvelujen runsas ja monipuolinen tarjonta antaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden nauttia liikunnan ilosta ja riemusta niin vedessä kuin maallakin.

Oriveden seurakunnan päiväkerhojen ja perheryhmien toimintaan voit tutustua täällä >>

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan, niin tiedät mikä kaikki on #parastapartiossa!

 

Ruovesi

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai hyvinvoinnin tukemiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista esimerkiksi silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea. Lisätietoa kotipalvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

Kunnan perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen tai vanhemmalla on väsymystä vakavan sairastumisen takia.  Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa. Perhe voi itse olla yhteydessä sosiaalityöntekijään. Palvelu on perheelle maksutonta.

Seurakunnan keskusteluapu ja diakoniatyö  Voit ottaa yhteyttä seurakuntamme hengellistä työtä tekeviin, kun kaipaat kuuntelijaa, hengellistä tukea tai asioiden järjestelyapua. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Korona-aikana voit keskustella kanssamme pääosin puhelimitse tai sähköpostitse

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Nuorten sivuilta löydät lisätietoja mm. Nuorisotila Vintin tapahtumista sekä leireistä ja retkistä.  Lisätietoja myös Ruoveden nuorten Facebook-sivulta.

Ruoveden 4H-yhdistys tarjoaa tekemistä, oppimista ja inspiraatiota! Ruoka, metsä ja luonto sekä käsillä tekeminen ovat toimintamme ydintä. Muita suosittuja teemoja ovat esimerkiksi eläimet, puutarha, ympäristö ja kansainvälisyys. Kun näihin lisätään yrittäjämäisen asenteen ja työelämätaitojen oppiminen, niin huvi ja hyöty kulkevat käsi kädessä. 4H on myös uusia kavereita ja ystäviä, joiden kanssa opitaan ja koetaan, innostutaan ja onnistutaan. 4H-toiminta on suunnattu kaikille 6 – 28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Ruoveden VPK on toiminut aktiivisesti kuntalaisten turvana jo vuodesta 1894 ja toiminta jatkuu vastuunsa tuntevien jäsenten avulla tulevaisuudessakin. Ota yhteyttä vapaapalokuntaan, mikäli olet kiinnostunut monipuolisesta palokuntaharrastuksesta.

Ruoveden Pirkat on eri ikäisten urheiluseura, jossa voit harrastaa mm. hiihtoa, pesäpalloa ja yleisurheilua.

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan, niin tiedät mikä kaikki on #parastapartiossa!

Ruoveden seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu 3-6 vuotiaille ja perhekerho kaiken ikäisille lapsille aikuisen seurassa.

 

Virrat

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteystiedot löydät täältä >>

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista esimerkiksi silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea. Lisätietoa kotipalvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot löydät täältä >>

Kunnan perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen tai vanhemmalla on väsymystä vakavan sairastumisen takia.  Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa. Perhe voi itse olla yhteydessä sosiaalityöntekijään. Palvelu on perheelle maksutonta.

Perheneuvolassa annetaan kasvatus- ja perheneuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen  kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi  sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi vanhemmuuteen ja syöpään liittyvän haastavan tilanteen vuoksi. Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa. Perheneuvolaan tulemiseksi ei tarvitse erillistä lähetettä, vaan voit ottaa itse yhteyttä.

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jolla tuetaan lasta ja hänen perhettään. Tukiperhetoiminnalla voidaan tukea lasta ja hänen perhettään, kun perheessä on väsymystä tai muuten vaativa elämäntilanne. Tuettava lapsi tai nuori osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheessä esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhe on perhe, jossa lapsi käy säännöllisesti ja sovitusti. Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella tukiperhepalvelut ostetaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Tukihenkilö tarjoaa tuettavalle lapselle tai nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen läsnäoloa. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein. Tukihenkilötoiminta voidaan järjestää vapaaehtoistyönä tai ammatillisena tukihenkilönä. Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Palvelujen piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot löydät täältä >> https://www.virrat.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut/tukihenkilo-ja-tukiperhetoiminta/

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.

Seurakunnan diakoniatyön puoleen voit kääntyä, kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet tai mikä tahansa muu murhe. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijät tekevät myös kotikäyntejä, eritysesti huonosti liikkuvien luokse. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään kun tarvitset aineellista apua yllättävän elämäntilanteen muutoksen seurauksena ja kun perusturvan antama toimeentulotuki ei riitä.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Vauvaraha on 4000 euron suuruinen summa, jonka Virtain kunta maksaa Virroilla asuvalle vauvan saaneelle perheelle. Vauvarahaa on mahdollista saada anomalla sitä vauvan syntymän jälkeen.

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Virroilla on monenlaisia aktiviteetteja, joista monet sopivat koko perheelle. Lähdettekö eväiden kanssa luontopolulle tai kenties frisbeegolfradalle?

Virtain nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja tapahtumia nuorille. Toiminnan pääkohderyhmä ovat 13-17 -vuotiaat virtolaiset nuoret. Tavoitat meidät monipuolisesta somesta, seuraa meitä instassa ja snäpissa, niin tiedät mitä milloinkin tapahtuu!

Seurakunnan perhekerho on avoin kerho kaikille vanhemmille, isovanhemmille ja lasta kotona hoitaville aikuisille sekä pienille lapsille. Kerhon ohjelmaan sisältyy yhdessä oloa, leikkiä, askartelua ja hiljentymishetki. Kerho päättyy yhteiseen lounaaseen. Lounas on maksuton.

Seurakunnan päiväkerhot ovat ilmaista seurakunnan tarjoamaa toimintaa. Päiväkerho antaa virikkeitä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kerhoon kuuluu uskontohetki, laulua, ohjattua ja vapaata leikkiä, askartelua, satuja ja tarinoita, liikuntaa ja musiikkia.

4H tarjoaa lapsille ja nuorille erilaista kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. Kurssit ja koulutukset edistävät nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyskasvatusta. Lapset ja nuoret huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä ja kerhoissa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja ohjaajan tuella. Kerhot toimivat pääsääntöisesti kylissä, jolloin matka harrastukseen on kohtuullinen.

Taitokeskus Virroilla lapset, nuoret ja aikuiset voivat harrastaa monipuolisesti erilaisia kädentaitoja sekä hankkia Taitokaupasta käsityömateriaaleja ja ostaa korkealaatuisia, kestävällä tavalla tuotettuja kädentaitajien tuotteita. Meillä voit valmistaa uutta tai korjata ekologisesti vanhaa. Virtain taitokeskuksessa toimii useampi Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän ryhmä ja tiloissamme on kutomo.