Siirry suoraan sisältöön

#pirsynarjessa -somekampanja

Tervetuloa kurkistamaan Pirsyn arjessa -kampanjan kautta työmme sisältöön ja tutustumaan ihmisiin tehtävien takana. #pirsynarjessa-somekampanja on julkaistu myös Instagram-tilillämme @pirsyry, josta löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme.

 

25.9.2019
Järjestökoordinaattori ja kriisityöntekijä Kaisa Ronkainen

Kaisa Ronkainen #pirsynarjessa⁠Työhöni kuuluu läheisten tukeminen, palveluiden kehittäminen ja yhdistyksen viestintä.⁠

Tänään valmistelen ja aikataulutan lapsiperheiden palveluiden kehittämisprojektia. Ryhdymme selvittämään tuen tarpeita ja muotoilemaan palveluita lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää.

Työni on merkityksellistä, koska sen kautta on mahdollista aidosti tukea läheisiä syövän mukanaan tuomassa elämänmuutoksessa ja sitä kautta hekin jaksavat paremmin tukea sairastunutta. Koen onnistuneeni kun kuulen asiakkailtani, että heidän saamansa tuki on auttanut jaksamaan ja kestämään vaikean vaiheen yli tai että on löytänyt yhdessä työntekijän kanssa keinoja, miten pärjää jatkossa paremmin.

 

 

 

23.10.2019
Kuntoutuksen asiantuntija Tuuli Mähönen

Tuuli Mähönen #pirsynarjessaTyössäni olen syöpään sairastuneiden työikäisten apuna työelämään ja työkykyyn liittyvissä kysymyksissä. Ohjaan heidän vertaisryhmäänsä ja minulta voi varata ajan myös yksilölliseen ohjaukseen. Lisäksi koordinoin Pirsyn vapaaehtoistoimintaa ja kehitän syöpään sairastuneiden kuntoutuksen palveluita myös yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tänään olen kirjoittanut blogitekstiä tulevaan syöpään sairastuneiden läheisten mindfulness-kurssiin liittyen.

Autan asiakkaitani tunnistamaan ja hyödyntämään heidän omat voimavaransa sopeutumisessa sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin. Työni on monipuolista ja iloitsen asiakkaiden rinnalla, kun he rohkaistuvat yrittämään oman elämänsä esteiden ylittämistä yksi askel kerrallaan.

 

 

 

19.11.2019
Sairaanhoitaja Ritva Lahdenperä

Ritva Lahdenperä #pirsynarjessa

Tapaan syöpään sairastuneita ja/tai heidän läheisiään syöpäsairauden eri hoitovaiheissa. Keskusteluissa etsimme voimavaroja, jotka auttavat sairastunutta selviytymään sairauden muuttamassa elämäntilanteessa; tietoa, tukea ja toivoa.⁠

Tänään on rintaproteesin sovituskäyntejä. Lisäksi suunnittelen ja tarkastan omaa osuuttani keväälle 2020 suunniteltujen kuntoutuspalvelujen osalta.⁠

Kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa ovat minulle merkityksellisiä. Olen kuulijana, rohkaisijana, tiedon tuojana ja rinnallakulkijana sairauden muuttamassa elämäntilanteessa. Vastaanotolla minulla on aikaa potilaalle ja hänen läheisilleen. Työni on monipuolista. Jaksamista ja iloa tuo oma kannustava ja mukava työyhteisö.

 

 

 

28.1.2020
Talouspäällikkö Marjut Anttonen

Marjut Anttonen #pirsynarjessa

Työssäni vastaan yhdistyksen taloudesta ja monista hallinnollisista tehtävistä. Toimenkuvaani kuuluvat myös työsuojelupäällikön tehtävät. Lisäksi olen yhteyshenkilö henkilöstön palkka- ja työsuhdeasioissa. Toimin myös lähiesimiehenä ja olen johtoryhmän jäsen. ⁠

Tänään teen tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyviä tehtäviä, hyväksyn ostolaskut maksuun ja käyn läpi sopimusasioita.⁠

Koen onnistumisia työssäni, kun saan olla mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa ja kun saan tehtyä monipuoliset työtehtäväni hyvin ja pystyn omaksumaan uusia asioita. Merkityksellistä työstäni tekee, että voin omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että yhdistys tarjoaa laadukkaita palveluita ja on tukena syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen tänään ja tulevaisuudessa.

 

 

 

26.2.2020
Toiminnanjohtaja Anne Lindfors

Anne LIndfors #pirsynarjessa

Työhöni kuuluu hyvin monenlaisia yhdistykseen ja Lääkärikeskus Pirsyyn liittyviä asioita. Tänään osallistun aamupäivällä Pirkanmaan järjestöjen yhteistyöpalaveriin. Iltapäivällä kirjoitan bloggausta Tays Syöpäkeskuksen Potilasfoorumista. Harvemmin työpäivät sujuvat ennakkosuunnitelmien mukaan, vaan eteen voi tulla mitä tahansa – joskus työntekijöiden huolia, joskus vaikkapa kiinteistöasioita.⁠

Iloitsen pitkäjänteisten tavoitteiden toteutumisesta. Esimerkiksi hyvä yhteistyömme Tays Syöpäkeskuksen kanssa mahdollistaa sen, että pystymme yhä tehokkaammin olemaan syöpää sairastavien ja läheisten tukena. Ja työn suola ovat ihmiset, joiden kanssa tätä työtä tehdään: niin työntekijät, vapaaehtoiset, asiakkaat kuin yhteistyökumppanitkin. Se, että olemme osa Syöpäjärjestöjä takaa puolestaan vielä suuremman merkityksellisyyden.

 

 

 

 

11.3.2020
Sairaanhoitaja Taru Latvala

Taru Latvala #pirsynarjessa

Työhöni kuuluu syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä kohtaaminen vastaanotolla, rintaproteesien välittäminen, vertaistukitoiminnan koordinointi, nuorille aikuisille suunnattujen palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen sekä yhdistyksen viestintä. Toisinaan olen mukana myös erilaisissa tapahtumissa sekä Taysin kohtaamispaikalla.⁠

Tänään tehtäviini kuuluu yhdistyksen someviestintään, vertaistukiasioihin sekä Fuck Cancer Runiin liittyviä tehtäviä.⁠

Koen onnistumisia työssäni, kun olen saanut auttaa ja tukea syöpään sairastuneita tai heidän läheisiään. Asiakkailta saama kiitos on myös mukava palaute kuulla. Avun ja tuen antaminen tekee työstäni merkityksellistä. Työni on hyvin monipuolista, joten saan tehdä auttamistyötä monesta eri näkökulmasta.