Siirry suoraan sisältöön

Pirsy 70 vuotta: Valistuskampanjoista motivoivaan terveyden edistämiseen

Piiu Latvala

Piiu Latvala

Tämä artikkeli on osa Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 70. toimintavuoden juhlajulkaisua. Juhlajulkaisun blogit ja artikkelit kertovat yhdistyksen historian ja nykypäivän toiminnasta ja kohokohdista, merkityksestä osana syöpään sairastuneiden ja läheisten elämää ja ympäröivää yhteiskuntaa sekä eri vuosina näköalapaikoilla olleiden henkilöiden muistoja ja kertomuksia.


 

 

Perustamisestaan alkaen on Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen työn painopisteisiin kuulunut luotettavan tiedon tuottaminen eli ns. syövän valistus- ja ennaltaehkäisytyö. 1950-luvulla puhuttiin taistelutermein syöväntorjunnasta, nykyään jo rauhanomaisemmin terveyden edistämisestä. Työn muodot ja tyyli ovat ajan myötä muuttuneet, mutta perusajatus elää samankaltaisena edelleen.

Kun yhdistyksen perustama ja luotsaama Tampereen oma radium- eli sädehoitokoti siirtyi keskussairaalan vastuulle 1960-luvun lopulla, siirtyi edellisellä vuosikymmenellä toimintansa aloittaneen yhdistyksen toiminnan ytimeen syövän ennaltaehkäisy ja varhaisen toteamisen edistämiseksi tehtävä työ.

 

Ei ylhäältä alas päin, vaan samalta tasolta

Ajatus luotettavan tiedon välittämisen tärkeydestä oli tiedostettu jo yhdistyksen perustamisesta saakka. Yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa vuonna 1976 silloinen hallituksen puheenjohtaja Yrjö Silo sanoikin:

Tärkeintä yhdistyksen toiminnassa on ollut yleisöön kohdistuva valistustoiminta.

Vielä 70-luvulla käsitykset syövästä olivat osin huterat: vaikka tupakan vaikutukset jo tunnettiinkin, pelkoa herätti mm. ajatus syövän tarttumisesta. Noista päivistä on tietomäärä lisääntynyt valtavasti niin ammattilaisilla kuin tavallisillakin ihmisillä. Mutta valtavaa on myös nykyinen informaatiotulva, jonka vyyhdissä sotkeutuvat niin oikea tieto kuin huuhaakin. Ensiarvoisen tärkeää onkin välittää ihmisille luotettavaa tietoa ja tehdä terveyden edistämistä tieteelliseen näyttöön tukeutuen.

Valistus on muuttunut ohjaamiseksi ja viestinnäksi sekä vaikuttamistyöksi, mutta samalla tiellä ollaan edelleen. Tyylikin on muuttunut: enää ei oleteta, että ylhäältä päin kaadettu valistus tuottaisi tulosta. Nykyään terveyden edistämisessä painotetaan yhä enemmän yksilön omaa aktiivista roolia sairauksien ehkäisyssä. Motivaation herättely ja sen säilymisen tukeminen ovatkin elintapaohjauksen kulmakiviä.

 

Terveyden edistäminen on arkitekoja

Nykytiedon mukaan jopa 40 prosenttia syövistä olisi ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Tärkeää onkin tarjota tietoa mahdollisuuksista ja valinnoista, joilla jokainen voi vaikuttaa riskiin sairastua syöpään. Toki hyvät valinnatkaan eivät estä kaikkia sairastumasta syöpään ja siihen voi sairastua terveellisistä elintavoista huolimatta.

Toiminta ja sen tuoma muutos lähtevät aina ihmisestä itsestään: kun hän tunnistaa oman tarpeensa muutokseen, löytää konkreettisia vaihtoehtoja ja polkuja itse asettamaansa tavoitteeseen, todennäköisyys onnistumiselle ja pysyville terveyttä edistäville valinnoille kasvaa.

Konkretiaa hyviin valintoihin löytyy myös Pirkanmaan Syöpäyhdistyksestä. Esimerkiksi henkilökohtainen liikuntaneuvonta on syöpään sairastuneen turvallinen ja luotettava tapa lähteä liikkeelle. Fysioterapeutin laatima henkilökohtainen liikuntaohjelma on selkeä työkalu vietäväksi juuri sinne, missä terveydenedistäminen oikeasti tapahtuu: omassa arjessa.

Suunta eteenpäin on hyvän moton lisäksi myös ihan uusi palvelu, jossa syövän sairastanut pääsee yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa peilaamaan oman elämän solmukohtia ja osa-alueita. Yksilöllinen valmennus huomioi ihmisen omat erityistarpeet elämän eri osa-alueilla ja ihminen ohjataan juuri hänen tarpeitaan parhaiten palvelevan asiantuntijan luo. Palveluissa korostuu henkilökohtaisuus ja ennen kaikkea ihmisen oman tilanteen arvostaminen.

 

Arvioinnin aika

Terveyden edistämisen pitää olla tavoitteellista toimintaa. Vaikka työtä terveyden edistämiseksi on tehty pitkään, on työsarkaa jäljellä. Sydänliiton viestintäjohtaja Eeva-Riitta Piispanen sanoi jo vuonna 2013 julkaistussa Lääkärilehden artikkelissa, kuinka järjestöt ovat valistaneet kansaa erilaisilla terveyskasvatuksellisilla opeilla lähes vuosikymmeniä, mutta siitä huolimatta sosioekonomiset terveyserot vain syvenevät.

Järjestöissä onkin nyt aidosti ­aika kysyä, tavoittavatko viestit ihmisiä. Tämän kysymyksen pohtimiseen ja ratkaisemiseen ovat myös Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja Syöpäjärjestöt sitoutuneet.

 

Katriina Piironen ja Piiu Latvala

 

Lue lisää palveluistamme syöpään sairastuneille

Suunta eteenpäin -yksilöohjaukseen voit varata ajan puhelimitse

Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja kuntouttavia ryhmiä sairastuneelle