Siirry suoraan sisältöön

Potilasfoorumissa pohdittiin psykososiaalista tukea

Anne Lindfors

Anne Lindfors

Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumin toisen tapaamisen aiheena oli psykososiaalinen tuki ja kuntoutus. Molemmat aiheet ovat syöpäsairauden kannalta keskeisiä ja niitä sivutaan varmasti kaikissa potilasfoorumin tapaamisissa jatkossakin.

Mitä on psykososiaalinen tuki?

Tapaamisen aluksi Eva-Maria Strömsholm kertoi syöpäpotilaan psykososiaalisesta tuesta, joka

  • tarkoittaa kokonaisvaltaista psyykkistä, sosiaalista ja henkistä tukea
  • pyrkii edistämään potilaan psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä taudin eri vaiheissa
  • voidaan jakaa informatiiviseen, emotionaaliseen ja käytännön tukeen

Olennaista on potilaan yksilöllinen kohtaaminen ja muuttuneen elämäntilanteen ymmärtäminen. Psykososiaalista tukea voivat antaa sekä ammattilaiset, että erilaiset sosiaaliset verkostot ja vapaaehtoiset. Siihen lukeutuu niin terapia kuin vaikkapa vertaistuki. Psykososiaalinen tuki ei ole mitään yksittäisiä toimenpiteitä vaan kokonaisuus.

Tuki ei vielä saavuta kaikkia

Foorumilaisista vain yksi neljäsosa kertoi saaneensa syöpähoitojen aikana psykososiaalista tukea, vaikka sen olisi hyvä olla automaattisesti osa hoitoa. Ihminenhän on kokonaisuus, joten pelkkä kehon hoitaminen ei riitä, etenkään kun kyseessä on elämää ja elämäntilannetta niin paljon mullistava sairaus kuin syöpä.

Moni oli joutunut itse etsimään ja vaatimaan tukea. Vilkkaan keskustelun hiljensi erään foorumilaisen pysäyttävä huomautus: ”kyllähän ekstroverteilla on mahdollisuus saada psykososiaalista tukea, mutta miten käy introverteille?”. Hän kertoi vertaistukijana toimiessaan kohdanneensa ihmisiä, jotka tuen puuttuminen oli johtanut tilanteisiin, jossa oltiin jo äärimmäisten ratkaisujen äärellä.

Mitä on tarjolla?

Etsimme potilasfoorumissa yhdessä ratkaisuja siihen, miten yhä useampi saisi itselleen sopivaa psykososiaalista tukea itselleen sopivaan aikaan. Tukea pitäisi olla tarjolla enemmän ja toisaalta tukimahdollisuuksista pitäisi kertoa aktiivisemmin. Paljon on vielä tehtävää, mutta jo potilasfoorumin kokouksen jälkeen asiat ovat edenneet niin Taysissa kuin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessäkin.

Taysin Radius: Tällä hetkellä Radiuksessa työskentelee yksi kriisisairaanhoitaja kahtena päivänä viikossa, mutta tämä palvelu ei riitä vastaamaan tarpeeseen. Taysissa tehdään nyt töitä sen eteen, että saadaan täysipäiväinen kriisisairaanhoitaja muun muassa syöpäpotilaiden tueksi.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys:  Resursseja henkilökohtaiseen tukeen on lisätty, tarjolla on nyt psykoterapeuttista tukea, johon on mahdollista päästä neuvontahoitajan kautta. Myös vertaistukea on tarjolla. Lisäksi yksityisellä lääkäriasemallamme ottaa vastaan psykoterapeutti.

Syöpäjärjestöt: Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt, mm. sairauskohtaiset valtakunnalliset potilasjärjestöt tarjoavat tukea. Suomen Syöpäyhdistyksellä on neuvontapalveluita, joiden kautta on saatavissa tietoa ja tukea puhelimitse, sähköpostitse ja chatin avulla.

Seuraavaksi aiheena läheiset

Potilasfoorumin marraskuun tapaamisessa jatketaan kuntoutusaiheen käsittelyä, sillä saamme vieraiksi Taysin kuntoutusohjaajan ja sosiaalityöntekijän. Tapaamisen teemana on kuntoutuksen lisäksi myös läheiset. Suunnittelemme lisäksi potilasfoorumin ensi vuoden aiheita. Otan mielelläni vastaan ideoita ja ehdotuksia potilasfoorumiin liittyen.

Edellisen potilasfoorumista kertovan bloggauksen löydät täältä.

Anne Lindfors
anne.lindfors@pirsy.fi

Kirjoittaja on Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja ja Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumin puheenjohtaja