Siirry suoraan sisältöön

Rauhoittumista ja unen laatua mindfulness menetelmällä

Tuuli Mähönen

Tuuli Mähönen

 

Lokakuun lopulla 2019 Pirsyn neukkarissa kokoontui ryhmä syöpään sairastuneiden läheisiä. Tunnelma oli odottava. Pienestä jännityksestä huolimatta ennestään toisilleen tuntemattomat tilaisuuteen osallistujat täyttivät huoneen lämminhenkisellä puheen sorinalla. Olimme kokoontuneet mindfulness-kurssille opettelemaan menetelmän perusteita.

 

Mindfulness on paljon tutkittu menetelmä, jonka on todettu voivan vahvistaa palautumista ja stressinhallintaa ja siten tukevan hyvinvointia. Menetelmä hyödyntää erilaisia kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia. Niiden avulla opitaan tunnistamaan oman kehon ja mielen reaktioita kuormitukseen sekä käyttämään ja vahvistamaan rauhoittavia ja palauttavia tekijöitä niin ajatuksissa kuin omassa toiminnassakin.

 

Unenlaatua ja jaksamista

 

Pirsyssä mindfulness kurssi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa ja se kohdennettiin syöpään sairastuneiden läheisille. Osallistujien toiveissa oli vertaistuen lisäksi saada kurssilta jaksamista omaan arkeen, rauhoittumisen taitoja, armollisuutta itseä kohtaan ja keinoja kohdata omat tunteet ja oma elämäntilanne. Osallistujat kävivät loppusyksyn aikana läpi mindfulness menetelmän peruskurssin ja tekivät tapaamistemme välillä omaharjoittelua kotona. Kahden viikon harjoittelun jälkeen he alkoivat huomata muutoksia unenlaadussa ja jaksamisessaan.

 

Nukun paremmin, jaksan töissä paremmin

Jaksan paremmin arjen rutiineissa

Nukun pidemmät yhtäjaksoiset yöunet

Kurssille on hyvä tunne tulla, helppo olla mukana

 

Mielialan kohenemista

 

Jokaisella kurssikerralla ryhmä jakoi omaan arkeensa kuuluvia haasteita. Perheen syöpään sairastuneen tilanne voi vaihdella paljonkin ja se kaikki heijastuu myös läheisten elämään. On tärkeää saada jakaa kokemuksia vertaisten kanssa, sillä saman kokenut tietää parhaiten mistä toinen puhuu. Kurssin ja päivittäisen mindfulness- harjoittelun myötä osa alkoi huomata muutoksia myös mielialassa. Kun päivittäin pysähtyy, vaikka vain pieneksi hetkeksi, niin ehtii huomata mitä itselle kuuluu, miten itse tänään voin? Mitä tarvitsen voidakseni hyvin? Mitä voin tehdä juuri tänään ja mikä on juuri nyt riittävän hyvin?

 

Hetkelliset pysähtymiset tuovat perspektiiviä

Mieliala on parempi

Mieliala pysyy positiivisena

Olen rauhallisempi myllerryksen keskellä

 

Myötätuntoa itselle

 

Mindfulness harjoittelu ei ole pelkästään mukavaa ja helppoa. Kun tietoisuustaitoja harjoittaa, tulee väistämättä tietoiseksi myös elämän kipeistä kohdista. Kun huomaa mitä itselle kuuluu, on kuitenkin mahdollista myös huomata, mitä itse tarvitsee. Hankalissa hetkissä auttaa myötätunto itseä kohtaan ja mindfulness menetelmässä harjoitellaankin aina myös lempeää hyväksyvää asennetta paitsi toisia, myös omaa itseä kohtaan. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen voi auttaa olemaan sopivalla tavalla jämäkkä ja pitämään huolta omista rajoistaan. Se auttaa huomaamaan, että kaikkeen ei tarvitse kyetä.

 

Olen armollinen itselle arjessa

Tärkein oppi minulle oli sallia myötätuntoa itselle

Kaikkea ei tarvitse tänään saada tehdyksi

Tunnelma kurssilla on rento ja kannustava

Kurssin seurantatapaaminen pidettiin pari kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Ohjaajana odotin mielenkiinnolla, mitä osallistujille kuului. Olivatko he kenties säilyttäneet pienet pysähtymisen hetket osana arkea ja millaisia ajatuksia ja tunteita kurssin käymisestä heräsi pari kuukautta sen päättymisen jälkeen. Kävi ilmi, että kurssin jälkeen oltiin tietoisempia oman hyvinvoinnin huolehtimisen tärkeydestä. Mindfulness harjoittelun myötä omien tarpeiden kuunteleminen oli helpompaa ja omia voimavaroja ylläpitäviä valintoja tehtiin aiempaa tietoisemmin ja enemmän. Palautuminen pienten arjen pysähdysten myötä koettiin vahvistuneeksi. Seurantatapaamiseen osallistuneet aikoivat vaalia pieniä pysähtymisiä arjessaan jatkossakin.

(kuvat Pexels)