Siirry suoraan sisältöön

Uusi potilasfoorumi aloitti – neuvojen antamisesta suoraan vaikuttamiseen

Anne Lindfors

Anne Lindfors

Ensimmäinen Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumi perustettiin 2017 ja se toimi vuoden 2019 loppuun saakka. Potilasfoorumi aloitti tyhjältä pöydältä ja määritellen itse toimintatapansa, tavoitteensa ja käsiteltävät aihealueet. Samaan aikaan muodostettiin Tays Syöpäkeskusta ja Sisä-Suomen Syöpäkeskusta. Tays Syöpäkeskus sai kansainvälisen laatutunnustuksen, jossa yhtenä tärkeänä kriteerinä oli potilaiden osallisuus.  Potilasfoorumitoiminta on yksi tapa toteuttaa osallisuutta.

Tutkimustietoa potilasfoorumista

Marjaana Jonesin ja Ilkka Pietilän tutkimuksen mukaan potilasfoorumi oli alkutaipaleellaan neuvoja antava laadunkehittämisryhmä ja suora vuorovaikutuskanava potilaiden ja terveydenhuollon välillä. Se antoi kasvot syöpää sairastaville, joten sen esittämiä asioita ei ollut palveluita kehittäessä helppo ohittaa.

Kehittämiskohteitakin löytyi. Tutkimuksen mukaan jäi hiukan epäselväksi, onko foorumilla todellista vaikutusta hoitokäytäntöihin. Onko kyseessä aito potilaslähtöisyys? Onko potilasfoorumilla suoraa mahdollisuutta päätösten tekoon?

Uusi potilasfoorumi

Uuteen potilasfoorumiin valittiin hakemusten perusteella 15 jäsentä: 9 naista ja 6 miestä. Hakijoita oli moninkertaisesti. Potilasfoorumissa on mukana myös ammattilaisjäseniä, muun muassa Tays Syöpäkeskuksen johtaja, ylilääkäri Annika Auranen.  Ammattilaisjäsenet voivat tuoda asioita potilasfoorumin käsittelyyn, mutta ennen kaikkea he mahdollistavat potilasfoorumin viestin  kulkemisen suoraan käytäntöön.

Jotkut käsiteltävistä aiheista ovat hyvinkin konkreettisia, esimerkiksi puuttuvien opasteiden hankkiminen tai sen selvittäminen, moniko puhelu jää vastaamatta. Tämänkaltaiset asiat voidaan usein toteuttaa välittömästi. On myös isompia aihekokonaisuuksia ja kehittämiskohteita, kuten vaikkapa tarvittavan kriisituen varmistaminen tai koko kuntoutuspolun huomioiminen.  Tämänkaltaiset asiat viedään Tays Syöpäkeskuksen johtoryhmän käsittelyyn. Tällä mahdollistetaan se, että aloitteet varmasti käsitellään ja asioiden etenemisestä raportoidaan potilasfoorumille.

Kokoaan laajempi

Aiemmin mainitun tutkimuksen mukaan potilasfoorumi on kokoaan isompi, sillä se on osa laajempaa osallistumisen verkostoa: jokainen potilas- ja ammattilaisjäsen tuo mukanaan oman verkostonsa. Lisäksi kuka tahansa voi ottaa kantaa ja esittää asioita potilasfoorumille. Emme ole myöskään unohtaneet hakijoita, jotka eivät tällä kertaa tulleet valituksi. Myös he pääsevät osallistumaan esimerkiksi haastattelujen ja laajennetun potilasfoorumin myötä.

Uuden potilasfoorumin ensimmäinen kokous sujui tutustuessa ja käsiteltäviä aiheita sekä toimintatapoja yhdessä pohtiessa. Seuraava kokous on toukokuussa, silloin paneudumme Taysin  ja Tays Syöpäkeskuksen verkkosivuihin. Jos sinulla on kommentoitavaa ja ideoita aiheeseen liittyen, otathan yhteyttä!

Haluan vielä kiittää ensimmäistä potilasfoorumia – olitte edelläkävijöitä! Kiitos kaikesta työstä syöpää sairastavien ja läheisten hyväksi!

Kuvassa potilasfoorumin jäseniä ja ammattilaisjäseniä vuoden 2019 viimeisessä kokouksessa. Kuva on otettu Taysin uudessa pääaulassa.

Anne Lindfors
anne.lindfors@pirsy.fi