Siirry suoraan sisältöön

Pirkanmaan Syöpäyhdistys jakoi 100 000 euroa syöpätutkimukseen

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen vuoden 2023 apurahansaajat on valittu. Suuremmat apurahat jaettiin neljän hakijan kesken. Yhteensä Pirkanmaalla toteutettaviin syöpätutkimuksiin jaettiin apurahoja 100 000 euroa.

20 000 euron apurahat saivat dosentti Otso Arponen, dosentti Maarit Bärlund, professori Elina Haavisto ja terveystieteiden tohtori Eeva Harju.

Lisäksi Pirkanmaan Syöpäyhdistys myönsi 4 000 € suuruisen väitöskirja-apurahan viidelle hakijalle. Väitöskirja-apurahan saivat TtM Johanna Kero, FM Marika Muttilainen, TtM Marika Skyttä, TtM Anna-Maija Talvitie ja TtM Suvi Vierelä.

– Apurahoja jaettaessa huomioitiin tutkimushankkeen tieteellinen taso sekä päätutkijan tieteellinen ansioituneisuus. Yhdistyksen strategian mukaisesti apurahoja pyrittiin kohdentamaan aikuisten syöpäpotilaiden psyykkistä tukea ja kuntoutusta edistäviin tutkimuksiin, Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ylilääkäri ja syöpätautien erikoislääkäri Heidi Penttinen selventää.

– Tieteellinen tutkimus on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ja tutkimusta rahoittamalla voimme olla mukana tukemassa syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. On hienoa, että voimme omalta osaltamme rahoittaa pirkanmaalaista syöpätutkimusta. Tämä ei olisi mahdollista ilman testamenttilahjoittajia, yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Lindfors lisää.

 

Tietoa apurahan saaneista tutkimuksista

Otso Arposen prospektiivinen tutkimus selvittää syövän levinneisyyden ja hoitovasteen kuvantamisessa käytettävien leikekuvausmenetelmien soveltuvuutta pahanlaatuisen sairauden aiheuttaman kehon koostumuksen muutosten arviointiin potilailla. Tarkoituksena on löytää potilaat, joiden lihasmassa on vähäinen ja jatkossa mahdollisesti kohdentaa kuntoutustoimenpiteitä erityisesti tällaisille potilaille.

Maarit Bärlundin tutkimuksessa selvitetään, vähentääkö Taysissa kohdennetusti käyttöönotettu, liitännäissolunsalpaajahoitojen hyötyä ennustavan geenipaneelitestin käyttö rintasyövän solunsalpaajahoitoja ja hoidoista aiheutuvia kustannuksia potilaan ennusteen huonontumatta. Maailmalla tutkimuksissa on näin todettu, mutta Suomessa asiaa ei ole aiemmin tutkittu. Lisäksi Bärlund ryhmineen tutkii, vähentääkö covid -pandemian aikana vakiintunut valkosolukasvutekijän käyttö solunsalpaajahoidon yhteydessä potilaiden sairaalahoitoja vaativia infektioita sekä kuinka suuri osa rintasyövän seurantavaiheessa olevien potilaiden digitaalisista oireyhteydenotoista johtaa rintasyövän uusituman löytymiseen.

Elina Haavisto ryhmineen kehittää tutkimuksessaan mittaria, jolla voitaisiin arvioida syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarvetta vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Hankkeen yhteydessä mittari pilotoidaan ja sen psykometrisia ominaisuuksia ja merkitystä tuen toteutumiselle arvioidaan.

Eeva Harjun tutkimuksen tavoitteena on arvioida erikoissairaanhoidon ja potilasjärjestöjen yhteistyön toimivuutta erityisesti psykososiaalisen tuen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja parantaa syöpäpotilaiden ohjaamista erilaisiin psykososiaalisen tuen palveluihin sekä kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja erikoissairaanhoidon välillä.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys tukee syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, työskentelee syöpäriskin pienentämiseksi ja tekee myös syövän tieteellistä tutkimusta. Apurahoilla tuetaan Pirkanmaalla tehtävää tutkimustyötä, jolla lisätään syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. Yhdistys on jakanut apurahoja vuodesta 1991 alkaen ja pelkästään 2000-luvulla yhteensä noin 660 000 euroa. Edellisen kerran apurahoja jaettiin vuonna 2021.

 

Lisätiedot:

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Lindfors, 050 3075 975, anne.lindfors@pirsy.fi

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ylilääkäri ja syöpätautien erikoislääkäri Heidi Penttinen, 050 4721 080, heidi.penttinen@pirsy.fi