Siirry suoraan sisältöön

Tanssi-liiketerapiasta apua syöpäpotilaiden kuntoutumiseen

14.7.2020

Syöpäyhdistykset eri puolella Suomen haluavat tarjota syöpään sairastuneille uuden vaihtoehdon kuntoutumiseen vahvistamalla kehon ja mielen yhteyttä. Tanssi-liiketerapia voi edistää mielialan kohentumista ja ystävällisempää suhtautumista omaan kehoon. Sen kautta voi löytyä uudenlainen suhde omaan liikkumiseen.

 

”On arvokasta tarjota syöpään sairastuneille sellaista kuntoutusmuotoa, joka huomioi sekä kehon että mielen. Syöpä on sairaus, jonka myötä mieli työstää paljon asioita ja ulkonäkö muuttuu usein, ainakin hetkellisesti.”, kertoo toiminnanjohtaja, projektista vastaava Niina Turunen Saimaan Syöpäyhdistyksestä.

Projektin aikana luodaan malli syöpäpotilaille soveltuvaan tanssi-liiketerapeuttiseen interventioon, kokeilussa selvitetään, millaisia vaikutuksia tanssi-liiketerapialla on syöpäpotilaan kuntoutumiseen.

Tanssi-liiketerapiasta on hiljattain saatu myönteisiä tuloksia muun muassa masennuksen hoidossa. Tutkimuksen mukaan tanssi-liiketerapiaan osallistuminen kohensi masennuksesta kärsivien tutkimushenkilöiden mielialaa paremmin kuin tavanomainen hoito, joka yleensä oli lääkitystä ja harvakseltaan toteutuvia keskustelukäyntejä. ”Ryhmässä koettu yhdessä toimiminen, arvostelemattoman suhtautumistavan vahvistuminen ja tietoisempi, ystävällisempi yhteys omaan kehoon olivat mielialan korjautumiseen vaikuttavia muutoksia.”, asiaa Jyväskylän yliopistossa tutkinut Suomen tanssiterapiayhdistyksen puheenjohtajanakin toimiva Päivi Pylvänäinen kertoo.

Syöpäpotilaiden kohdalla tanssi-liiketerapiaa on jonkin verran kokeiltu, mutta nyt luodaan malli syöpäpotilaille soveltuvaan ryhmämuotoiseen tukeen. Kurssin sisältöön on koottu teemoja, jotka on aiemmissa työskentelyissä havaittu tärkeiksi. Ryhmässä on vertaistuen lisäksi mahdollisuus oman voinnin, kehosuhteen ja voimavarojen tarkastelulle ja niiden vahvistamiselle.

”Toivomme, että osallistujat kokevat saavansa takaisin turvallisemman suhteen omaan kehoon ja saavat kehoon tasapainoisemman olotilan.”, itsekin tanssi-liiketerapeutin työtä tehnyt Pylvänäinen visioi.

”Kurssi soveltuu syöpään sairastuneille, joilla syöpähoidot ovat sellaisessa vaiheessa, että ne eivät haittaa ryhmään osallistumista. On hyvä, että sairastumisesta on kulunut jo jonkin aikaa, jotta mieli jaksaa työskennellä kurssin aikana.”, kertoo Turunen.

Varsinaisesta tanssikurssista ei ole kysymys. ”Kurssilla ei opeteta tanssia eikä liikunta ole fyysisesti raskasta liikuntaa. Osallistuminen ei vaadi tanssitaitoa, mutta jokaisen tulee pystyä liikkumaan itsenäisesti.”, Pylvänäinen täsmentää.

Toiminta alkaa viidellä paikkakunnalla syys-lokakuun vaihteessa: Helsingissä, Lappeenrannassa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Ryhmä tapaa kerran viikossa kymmenen viikon ajan, joten kuntoutujille tärkeä vertaistuki mahdollistuu. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Osallistuminen on maksutonta.

Kehittämistyössä ovat mukana Syöpäjärjestöistä Lounais-Suomen, Pirkanmaan, Saimaan ja Satakunnan Syöpäyhdistykset sekä Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores. Tanssi-liiketerapiaan liittyvää asiantuntemusta saadaan Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n kautta.  Kehittämishanketta rahoittaa Syöpäsäätiö. Lisätietoja kurssista ja sille hakemisesta saa edellä mainituista syöpäyhdistyksistä. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tanssi-liiketerapia-kurssin tiedot löydät täältä >>

Tanssi-liiketerapia (TLT) on kehon, liikkeen ja keskustelun yhdistävä taideterapeuttinen kuntoutus- ja hoitomuoto. Sillä ehkäistään ja hoidetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita ja sairauksia. TLT ei edellytä asiakkaalta liikunnallisia tai tanssillisia taitoja. Terapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, se soveltuu kaikenikäisille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti.

 

 

Lisätietoja:

Saimaan Syöpäyhdistys ry, toiminnanjohtaja Niina Turunen, 040 767 4049, niina.turunen@sasy.fi

Suomen tanssiterapiayhdistys ry pj., psykologi (PsT), tanssi-liiketerapeutti Päivi Pylvänäinen, 050 577 3127, paivi.pylvanainen@tanssiterapia.fi