Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus syöpää sairastaneiden kokemuksista genomitiedosta

Tutkimus syöpää sairastaneiden kokemuksista genomitiedosta

 

Tampereen ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat terveydenhoitajat, Katri Humppi ja Emmi Jaakkola, tekevät opinnäytetyötä syöpää sairastaneiden kokemuksista genomitiedosta. Genomitiedolla tarkoitetaan ihmisen perimästä saatavaa tietoa, kuten alttiutta perinnöllisille sairauksille, biopankkinäytteitä sekä geenitietoa hyödyntäviä lääkkeitä ja hoitomuotoja.

 

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, sillä genomitietoa hyödynnetään tulevaisuudessa yhä enemmän terveydenhuollossa. Opinnäytetyön tutkimustulosten avulla saadaan tietoa siitä, millaisia kokemuksia syöpää sairastaneilla on genomitiedosta ja millaisia valmiuksia heillä on käsitellä genomitietoa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää syöpää sairastavien osallisuutta syövän hoidossa genomitiedon näkökulmasta.

 

Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Tutkimusluvan on myöntänyt Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan yksilöhaastatteluina Teams-sovelluksessa tai puhelimitse. Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista. Osallistujien henkilöllisyys ei tule tutkimuksen missään vaiheessa esille. Haastattelut nauhoitetaan tutkimustyön helpottamiseksi. Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tähän tutkimukseen. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusaineisto hävitetään asianmukaisesti.

Valmistuttuaan opinnäytetyö tutkimustuloksineen löytyy Theseus-tietokannasta ja tuloksista tiedotetaan myös Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kautta.

 

Osallistuminen

Halukkuudesta osallistua tutkimukseen voit ilmoittaa sähköpostitse emmi.jaakkola@tuni.fi. Ilmoitathan viestissä puhelinnumerosi, jotta opinnäytetyön tekijät voivat olla sinuun yhteydessä.

 

Lisätietoja:
Katri Humppi, katri.humppi@tuni.fi
Emmi Jaakkola, emmi.jaakkola@tuni.fi